Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis in Nederland aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Kenmerkend voor een STZ-ziekenhuis is dat behalve hoogwaardige patiëntenzorg ook opleiding en onderzoek tot de kerntaken behoren. Per jaar begeleiden wij tussen de 400 en 500 co-assistenten en leiden wij ruim 100 arts-assistenten op tot specialist. Jaarlijks leiden we rond de 250 verpleegkundigen op via de zogenaamde beroepsopleidende leerweg. Daarnaast leiden we medewerkers op voor 18 CZO erkende initiële- en vervolgopleidingen.

In 2016 verzorgde het JBZ 29 erkende post-master opleidingen, waarvan (18) medisch specialistische, (2) RGS-profielopleidingen, (4) technische zorg opleidingen (Klinische Chemie en Klinische Fysica en de opleidingen tot Klinisch Informaticus en Qualified Medical Engineer), de opleiding Ziekenhuisfarmacie en de opleiding tot Klinisch Farmacoloog. Tevens verzorgt het JBZ in samenwerking met de Reinier van Arkelgroep de opleiding tot GZ-psycholoog.
Daarnaast verzorgt het JBZ verschillende stage-trajecten voor de opleidingen Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

Het JBZ behoort tot de 4 Nederlandse pilotziekenhuizen die zijn gestart met de opleiding tot ziekenhuisarts, die in 2014 door de RGS erkend werd als profielopleiding.