Tergooi Ziekenhuis (Blaricum)

Historie
Tergooiziekenhuizen ontstond op 1 januari 2006 na een fusie tussen Ziekenhuis Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum. Beide ziekenhuizen zijn langere tijd geleden ook weer ontstaan uit een fusie van een aantal ziekenhuizen. In het voorjaar van 2013 namen we afscheid van ‘ziekenhuizen’ in onze naam. Sindsdien heten we Tergooi.

Algemene informatie
Tergooiziekenhuizen ontstond op 1 januari 2006 na een fusie tussen Ziekenhuis Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum. Beide ziekenhuizen zijn langere tijd geleden ook weer ontstaan uit een fusie van een aantal ziekenhuizen. In het voorjaar van 2013 namen we afscheid van ‘ziekenhuizen’ in onze naam. Sindsdien heten we Tergooi.

Een missie is een algemene omschrijving van waarom een organisatie bestaat. De missie van Tergooi luidt als volgt.

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden. Het ziekenhuis is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

Toekomst
Tergooi wil uitgroeien tot een speler in de voorhoede van de zorg. In een sector waarin alles beweegt, kan Tergooi niet stil blijven staan. De belofte is Tergooi zorgt vooruit. Tergooi zet daarom voortdurend belangrijke stappen richting de toekomst.

Tergooi zal namelijk één hoofdlocatie krijgen in Hilversum, op zorgpark Monnikenberg. Locatie Blaricum zal blijven bestaan maar krijgt op den duur een andere invulling met bijvoorbeeld poliklinieken en ruimte voor andere zorgaanbieders.

Twee fases
Tergooi gaat de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis in Hilversum in twee fases uitvoeren. In 2017 start de eerste fase, waarbij de nieuwbouw wordt gecombineerd met het huidige ziekenhuisgebouw. De voorbereidingen daarvoor beginnen in 2016. De tweede fase start vanaf 2020, waarbij de nieuwbouw wordt voltooid en het huidige gebouw in Hilversum op den duur wordt afgebroken.

Samenwerking
Met de nieuwbouw in Hilversum kan Tergooi in de toekomst nog beter inspelen op de nieuwste medische inzichten en tegemoetkomen aan de wensen van onze patiënten en bezoekers. De aanwezigheid op Monnikenberg is goed voor de samenwerking met huidige en toekomstige partners.

Uitmuntend Tergooi
Tergooi is een zorgorganisatie die zich continu wil verbeteren en vernieuwen. Dat is werken aan een Tergooi dat doorlopend ontdekt hoe zorg (nog) beter kan. Een Tergooi dat vlot inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en slimme manieren van werken. Een Tergooi waarin iedereen daarom krachten en ideeën bundelt. Een Tergooi dat een werkklimaat heeft waarin medewerkers gezamenlijk streven naar ‘uitmuntend’ als classificatie voor de manier van zorg en andere diensten verlenen.

Dit is de grondgedachte van Lean. Onophoudelijk streven naar een optimale flow in het zorgproces en maximale waardetoevoeging voor de klant, waarbij iedereen in de organisatie goed op elkaar afgestemd aan bijdraagt! Hier is een keten van activiteiten nodig, om producten of diensten te ontwikkelen en af te leveren. Als het werk in zo’n keten vloeiend genoeg verloopt, dan gebeurt dit vrijwel zonder verspilling zoals bijvoorbeeld wachttijden. Ofwel efficiënter werken.
Deze manier van werken is verankerd in een cultuur van vertrouwen. Dit is noodzakelijk bij het steeds weer investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het totale proces. Zowel aan de dienstverlening als aan het continue verbeteren van de afgesproken en gestandaardiseerde manier van werken.