UMCG

Algemene informatie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

 • Kerntaak: zorg
  Patiënten komen in het UMCG voor ‘gewone’ ziekenhuiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. Alle patiënten uit Noord-Nederland met gecompliceerde of zeldzame aandoeningen worden uiteindelijk naar het UMCG verwezen. Voor sommige zeer complexe behandelingen is het UMCG zelfs het enige ziekenhuis in Nederland. Goede zorg is altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop, vanzelfsprekend met oog voor de wensen van onze patiënten. Zorg houdt voor het UMCG niet op bij de ziekenhuismuren. Het UMCG werkt daarom nauw samen met huisartsen, verloskundigen, thuiszorg en tal van andere zorginstellingen.
 • Kerntaak: onderwijs
  De Groningse opleidingen staan zeer hoog aangeschreven en bieden tal van uitdagende extra’s: zo wordt de bachelor Geneeskunde ook in het Engels aangeboden en kunnen excellente geneeskundestudenten een extra opleiding volgen, die gericht is op het doen van wetenschappelijk onderzoek, de Junior Scientfic Masterclass (JSM), of al tijdens hun studie promoveren.
  In het UMCG worden ongeveer 3400 studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en ruim 450 artsen opgeleid tot medisch specialist. Het UMCG heeft alle opleidingen tot specialist in huis. Ook verzorgt het UMCG tal van (zorg)opleidingen op HBO- en MBO-niveau. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Alle opleidingen zijn natuurlijk gebaseerd op de nieuwste inzichten en leiden de beste dokters, verpleegkundigen en paramedici op.
 • Kerntaak: onderzoek
  Het UMCG doet onderzoek naar nieuwe technieken en behandelingen, nieuwe medicijnen en nieuwe vormen van zorg waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Het fundamenteel en klinisch onderzoek van het UMCG behoort tot de internationale wetenschappelijke top. De aanwezigheid van unieke biobanken en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten trekt wetenschappers uit de hele wereld.

Onze missie
Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. UMCG wilt in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat ze weten dat het altijd nog beter kan.
Voor ons zijn drie uitgangspunten vanzelfsprekend:

 • De patiënt als mens is leidend.
  Wij willen dat mensen in de best mogelijke gezondheid leven. Nu en in de toekomst. Alles wat we doen draagt daar aan bij. Ook als we samenwerken met anderen, zoals met zorg-organisaties in de regio.
 • Wij pionieren in onderzoek.
  Ons onderzoek zorgt voor nieuwe kennis over gezondheid, preventie, ziekte en behandeling. Die kennis gebruiken we voor innovaties: praktische verbeteringen in de zorg. Daar profiteren onze patiënten van. Daarom willen we één van de beste (bio)medische kennisinstellingen ter wereld zijn.
 • Wij delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal.
  Onze kennis is van iedereen. We delen nieuw verworven inzichten met anderen en helpen hen bij een goede toepassing in de praktijk. Ook ons onderwijs is op deze vernieuwing gebaseerd. Dat is goed voor patiënten in Noord-Nederland en elders. We nemen daarom deel aan vele (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden, in al onze kerntaken.

Onze visie

In ons werk laten we ons leiden door twee drijfveren:

 • Van mens tot mens, in alles wat we doen
  We werken voor en met mensen, bij alles wat we doen: in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.
  We zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen. We verliezen dat belang geen moment uit het oog en luisteren naar wat patiënten zeggen. Zo versterken we onze zorg in het UMCG, maar ook in de hele zorgketen met andere zorgverleners.
 • Healthy Ageing
  We willen mensen helpen om langer gezond en actief te blijven. Healthy Ageing is onze gemeenschappelijke focus.
  Wij gaan verder dan de klassieke benadering van behandeling en genezing. We kijken ook naar preventie, onderzoeken de oorzaken van veroudering en geven voorlichting over gezondheid, preventie en kwaliteit van leven.