Zaans Medisch Centrum

Historie
Het Zaans Medisch Centrum is hét ziekenhuis voor de inwoners van Zaanstad en wijde omgeving. Al 111 jaar mogen we u bijstaan met goede medische zorg. Zowel in de mooie momenten van het leven, bijvoorbeeld bij een geboorte, als in moeilijke tijden van ziek zijn. Daar zijn we trots op. Ons ziekenhuis is met trots Zaans. Net als de mensen uit de Zaanstreek zijn we voortdurend op zoek naar manieren waarop we dingen kunnen verbeteren. En aangezien mensen uit de Zaanstreek van nature harde werkers zijn, hebben we veel aandacht voor bewegingsklachten zoals rug- en nekpijn.

We besteden extra aandacht aan oncologische zorg. Ook kunt u in ons ziekenhuis op een prettige manier bevallen. We houden er rekening mee dat velen van u een interculturele achtergrond hebben en hebben extra aandacht voor kwetsbare ouderen.

Kwaliteit, veiligheid en service
Als patiënt moet u erop kunnen vertrouwen dat u bij ons ziekenhuis goede zorg krijgt en in veilige handen bent. Om dat vertrouwen waar te maken, besteden we veel aandacht aan kwaliteit en veiligheid. Dat doen we op een aantal manieren. Ziekenhuiszorg is mensenwerk. De manier waarop onze artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden en andere medewerkers werken, bepaalt hoe goed de zorg is die u in ons ziekenhuis krijgt. Daarom verbeteren we onze manier van werken voortdurend, bijvoorbeeld door innovatie, scholing en beleidsontwikkeling. Met behulp van vragenlijsten achterhalen we wat u goed vindt aan onze zorg en wat beter kan. Ook organiseren we bijeenkomsten waarin we met patiënten over hun ervaringen praten, om te horen hoe u bepaalde zaken ervaart. Naar aanleiding van de uitslagen van deze onderzoeken is bijvoorbeeld onze patiënteninformatie verbeterd en hebben we het nabellen na ontslag uit ons ziekenhuis ingevoerd.

De kwaliteit en veiligheid in ons ziekenhuis laten we regelmatig toetsen door een externe partij, het NIAZ. Deze toetsing gebeurt op basis van het internationale toetsingskader Qmentum. Het NIAZ toetst de kwaliteit en veiligheid in alle diensten van onze organisatie – van bestuur en leidinggevende tot directe patiëntenzorg. Van ICT tot schoonmaak. Op die manier krijgen we goed inzicht in hoe we werken en waar verbeteringen mogelijk zijn. Alleen zo kunnen we blijven verbeteren.

Ons ziekenhuis voldoet aan de normen en eisen ten aanzien van kwalitatief goede zorg en patiëntveiligheid. We hebben een NIAZ-accreditatie en voldoen daarmee ook aan de eisen van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Lean denken en werken
In ons ziekenhuis werken we volgens het ‘lean’ principe. Dit principe is gericht op effectief (doen we de goede dingen?) en efficiënt (doen we ze op een slimme manier?) werken. We laten alle handelingen achterwege die geen directe waarde toevoegen voor u. Resultaat: onze wachttijden zijn korter, polibezoeken en onderzoeken plannen we slim op één dag, meer en meer overbodige formulieren verdwijnen en u hoeft niet vaker uw verhaal te doen dan nodig.