Ziekenhuis Bernhoven

Missie
De patiënt is het middelpunt van onze aandacht, dat is de focus van Bernhoven. Betere zorg door minder zorg, ook wel zinnige zorg genoemd. Om de zorg zo in te richten, betrekken we onze patiënten bij de beslissingen over hun zorgtraject. Werken we intensief samen met de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio. En hebben we waardevolle afspraken met zorgverzekeraars gemaakt zodat onze zorg toekomstbestendig is. Om dit te realiseren is de organisatie in transitie. Een transitie van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg, waarbij we integraal het patiëntenproces gaan volgen.

Partnersschap
Bernhoven werkt intensief samen met andere zorgverleners. In de eerste plaats zijn dit de huisartsen, maar bijvoorbeeld ook specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen. Daarnaast werken we ook samen met zorgverzekeraars. Daar hebben we belangrijke, meerjarige afspraken mee gemaakt. Dat geeft ons de kans onze ideeën over toekomstbestendige zorg om te zetten in daden. Onze partners vertellen je graag meer over hun visie op de toekomstbestendige zorg bij Bernhoven.