Ziekenhuis Bethesda

Kern van de strategische koers van Treant Zorggroep is ‘samen en verbinden’: we vormen samen met zorgverzekeraars, gemeentes, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. We organiseren samen de zorg om onze patiënten en cliënten heen.
We zien de inwoner dus als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens zorgvraag als onze verantwoordelijkheid.

Missie: Als zorggroep willen we de 300.000 inwoners in onze regio een volwaardig zorgaanbod (ouderenzorg, verpleeghuiszorg, en ziekenhuiszorg) aanbieden.
Zorg die naadloos aansluit bij hun behoeften en wensen. Zorg die bereikbaar, veilig en betaalbaar is.
Visie: We zien de inwoner als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens zorgvraag als onze verantwoordelijkheid. We vormen daartoe samen met zorgverzekeraars, gemeentes, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. En we organiseren samen de zorg: veilig, kwalitatief goed, efficiënt en vertrouwd, om de inwoners van de regio heen. Zo dicht mogelijk bij huis als het kan en verder weg als dat nodig is.
Kernwaarden: duidelijk, ondernemend en betrokken. Dit vormt de leidraad voor ons handelen.
De missie, visie en kernwaarden vormen de uitgangspunten voor de positionering van Treant Zorggroep. We geven hier zodanig vorm aan dat we onze positie in de regio waarmaken en/of ons onderscheiden ten opzicht van de concurrenten.