Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen De Honte

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Met deze verschillende onderdelen zijn we in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. De zorg is afgestemd op de behoefte van u als patiënt, cliënt of bewoner.

Samenwerken voorop
Voor op elkaar aansluitende goede zorg (ketenzorg) werken we nauw samen met andere zorgverleners in de regio. Met enkele zijn we gefuseerd of gaan we fuseren, met andere stemmen we zorgvuldig af. Het is en blijft nodig om met alle zorgverleners in Zeeuws-Vlaanderen, schouder aan schouder op te trekken. Op die manier is de zorg in heel Zeeuws-Vlaanderen, van de kust tot aan het havengebied van Antwerpen, goed georganiseerd en dichtbij de mensen.

Senior vriendelijk ziekenhuis
ZorgSaam speelt in op de behoeften en wensen van oudere patiënten. Of u nu een vitale senior bent of dat u al ouder bent en verschillende aandoeningen heeft.
Iedereen krijgt persoonlijke,op de mens afgestemde zorg. Uw beleving staat centraal. Met aandacht en een zorgvuldige behandeling wordt er alles aan
gedaan om herstel te bevorderen en uw lichamelijk functioneren op peil te houden.