Contactgegevens

Binnen uw Zorgprofiel heeft u de mogelijkheid verschillende gegevens aan te passen. Voor het wijzigen van gegevens binnen uw Profiel gaat u naar uw Zorgprofielpagina en selecteert u de kop ‘Profiel’. Eén van deze gegevens die u kan wijzigen zijn uw contactgegevens. Standaard zijn de adresgegevens niet ingevuld.

U bent niet verplicht om uw contactgegevens in te vullen. Toch kan het van belang zijn voor uw zorgverleners. Zorgverleners kunnen deze gegevens niet zonder uw toestemming inzien.