Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

U kunt zelf bepalen wie toegang en inzage heeft tot uw gegevens. Voordat u iemand inzage kunt geven, moet diegene allereerst lid zijn van Drimpy. Dit geldt zowel voor uw huisarts, zorgverleners, partner, familieleden of vrienden. Vervolgens kunt u diegene aan uw privé netwerk toevoegen. Wilt u iemand meer inzage geven? Voeg hen dan vervolgens toe aan uw Zorgteam om zo een team te creëren die aansluit op uw wensen

Privé netwerk
Iedereen in uw privé netwerk kunt u afzonderlijk toegang verlenen tot twee onderdelen van uw gegevens bij Drimpy, namelijk uw Profiel en uw Dagboek. In de toekomst zullen meer mogelijkheden beschikbaar zijn.

Zorgteam
Wanneer u een team van zorgprofessionals wilt samenstellen of een team van familie kunt u hiervoor een Zorgteam samenstellen. Binnen een Zorgteam kunt u gegevens uitwisselen met de personen die in uw Zorgteam zitten.