Het afsprakenstelsel MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgproffesionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats tussen een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de zorggebruiker en het (ict-)systeem van de zorgverlener, zie http://www.medmij.nl. Voordat deze uitwisseling in de praktijk plaats kan vinden dient er uiteraard getest te worden middels een Proof of Concept (PROVES).

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van onderdelen van MedMij in de praktijk test met Proofs of Concepts en gecontroleerde livegangen.

Indien een PGO of een leverancier van een zorgaanbieder aantoonbaar aan alle spelregels van MedMij voldoet, dan mogen zij het MedMij- label gebruiken. Drimpy heeft op 16 april 2019 als eerste PGO dit label mogen ontvangen uit handen van minister Bruins van VWS.

Drimpy werkt samen met ketenpartijen om MedMij te testen middels (recente) deelname aan meerdere Proofs of Concepts (PoC).

De Proofs Of Concept waaraan Drimpy succesvol deelneemt zijn:

PROVES BGGZ – met Pinkroccade GGZ, Enovation, Code24, Asterisque, QuestManager en Vecozo (PoC afgerond)

PROVES BGGZ, route 2c – met Asterisque (PoC afgerond)

PROVES Huisartsgegevens – met DXC, Pharmapartners (Hinq als DVZA) en Vecozo (PoC met DXC afgerond)

PROVES IRMA – IRMA-authenticatie met Chipsoft, AET, vZVZ en Vecozo

Op dit moment zijn er 28 aanbieders van een PGO met een MedMij-label (DVP) en 4 aan de kant van de zorgaanbieders (DVZA). Een aantal Proofs of Concepts loopt nog en de verwachting is dat dit jaar nog meerdere DVZA’s het MedMij- label zullen verkrijgen. Dat is het moment waarop de gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorgconsumenten grootschalig uitgewisseld kunnen worden.

©2021 Drimpy

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account