Home » Nieuws & Blog » Drimpy voert MedMij praktijk test (PROVES) uit met ketenpartijen

Drimpy voert MedMij praktijk test (PROVES) uit met ketenpartijen

Het afsprakenstelsel MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgproffesionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats tussen een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de zorggebruiker en het (ict-)systeem van de zorgverlener. Voordat deze uitwisseling in de praktijk plaats kan vinden, dient er uiteraard getest te worden middels een Proof of Concept (PoC). Deze technische beproevingen worden ondersteund door het programma PROVES.

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking (maakbaarheid en haalbaarheid) van onderdelen van MedMij in de praktijk test met Proofs of Concepts en gecontroleerde livegangen. Het programma PROVES valt onder de verantwoordelijkheid van VZVZ. Hun activiteiten zoals begeleiding van deze praktijk testen, voeren zij uit voor met name MedMij, VZVZ en de NPCF.
Zie voor meer informatie het usecase project: PROVES, Technische Beproevingen en Gecontroleerde Lifegangen.

Indien een PGO of een leverancier van een zorgaanbieder aantoonbaar aan alle spelregels van MedMij voldoet, dan mogen zij het MedMij-label gebruiken. Drimpy heeft op 16 april 2019 als eerste PGO dit label mogen ontvangen uit handen van minister Bruins van VWS.

Drimpy werkt samen met keten partijen om MedMij met ondersteuning van het programma PROVES te testen. Dit doen wij via (recente) deelname aan meerdere praktijk testen ofwel Proof of Concept (PoC).

Huidige succesvolle PROVES praktijk testen met Drimpy

De Proofs Of Concept waaraan Drimpy op dit moment aan deelneemt zijn:

  • PROVES BGGZ – met Pinkroccade GGZ, Enovation, Code24, Asterisque, QuestManager en Vecozo (PoC afgerond);
  • PROVES BGGZ, route 2c – Drimpy PGO met Asterisque;
  • PROVES Huisartsgegevens – Drimpy PGO met MicroHis (Dedalus), Medicom (Pharmapartners) en Vecozo;
  • PROVES IRMA – IRMA-authenticatie via Drimpy PGO met Chipsoft, AET, vZVZ en Vecozo;

Op dit moment zijn er 28 aanbieders van een PGO met een MedMij-label (DVP) en 4 aan de kant van de zorgaanbieders (DVZA). Een aantal Proofs of Concepten lopen nog. Wel is de verwachting dat dit jaar nog meerdere DVZA’s het MedMij-label zullen verkrijgen. Vervolgens is dat het moment waarop de gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorgconsumenten grootschalig uitgewisseld kunnen worden.