Home » Nieuws & Blog » Sociale Media en Gezondheid

Sociale Media en Gezondheid

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat sociale contacten of sociale relaties een duidelijk positief effect hebben op uw gezondheid. Zij hebben een gunstig effect op uw levenskwaliteit en welzijn. Mensen zijn namelijk sociale wezens en hebben de emotionele behoefte om zich te verbinden met andere mensen.

Volgens de World Health Organization1 zijn er drie aspecten van de definitie “gezondheid”; fysieke , mentale en sociale gezondheid. Sociale gezondheid is in deze definitie een belangrijke factor, hoe beter de sociale gezondheid van een individu, des te beter is hun algemene gezondheid. Mensen met een hoge mate van sociale gezondheid blijken langer te leven en hebben zelfs een korter en eenvoudiger herstel bij ziekte.

Samenwerking zorgconsument en zorgprofessional verhoogd de doeltreffendheid en de kwaliteit van de zorg

Over het algemeen is de basis of start van sociale relaties of contacten een bepaalde overeenkomst in interesses of gemeenschappelijke vrienden. U ontmoet sneller mensen die zich in dezelfde situatie bevinden als u. Zeker wanneer u hetzelfde werk doet of dezelfde hobby heeft zoals een sport of andere bezigheid. Wanneer u ziek bent, is het leggen van sociale contacten soms minder makkelijk. Toch blijft het van belang voor uw gezondheid om met lotgenoten te kunnen communiceren over uw beleving en ervaring. Gezondheid 2.0 wil zeggen dat zorgconsumenten of patiënten en zorgverleners actief samenwerken waardoor de doeltreffendheid en de kwaliteit van de zorg toeneemt.

Drimpy heeft social media als basis en via Drimpy kunt u in contact komen met mensen die actief met hun gezondheid bezig zijn2. Zij kunnen u ondersteunen in uw activiteiten om gezond te blijven, weer gezond te worden of te leren omgaan met een aandoening of beperking. Uw sociaal netwerk op Drimpy kan daarom bestaan uit uw familie, vrienden en mensen in dezelfde situatie, maar ook uit thuiszorg, mantelzorg, medici en andere betrokken zorgprofessionals. Betrokkenheid, communicatie en participatie is een belangrijke basis voor uw welzijn en kwaliteit van leven.

Meer mogelijkheden voor zelfmanagement van uw gezondheid

Ook intercollegiaal overleg tussen verschillende medici, paramedici of vakgroepen is een belangrijk facet van Drimpy. Overleg kan dan over u en uw ziektebeeld gaan, maar kan ook over algemene gezondheidsproblemen, oplossingen en behandelmethodes gaan, met een duidelijke toegevoegde waarde voor de totale gezondheidszorg en zorgsector.
Doordat niet alleen uw familie, vrienden en lotgenoten u via Drimpy online kunnen volgen, maar ook uw arts of andere betrokken zorgverleners komt dat ten goede aan de kwaliteit van uw zorg.

Met Drimpy geven wij u meer mogelijkheden voor zelfmanagement van uw gezondheid3, tevens willen wij de interactie tussen u en uw arts en betrokken zorgverleners, zorg instellingen en zorgbedrijven bevorderen. Op deze manier kunnen wij de interesse, samenwerking en medeleven terug in de zorg brengen. De zorgverlener krijgt vervolgens te maken met een beter geïnformeerde patiënt die, omdat u beter geïnformeerd bent, meer bewust omgaat met uw gezondheid en met de adviezen die u heeft gekregen4. Dit is dan ook aanbevolen door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg5 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport6. Het is uw lichaam en u bent de baas over uw eigen lichaam. Via Drimpy krijgt u meer mogelijkheden om actief partner in de zorg te worden en als patiënt daarin centraal te staan.

“De patiënt op de bestuurderstoel, met de betrokken zorg als navigator.”

Drimpy is hét onafhankelijke sociaal media gezondheidsplatform. Patiënten en zorgverleners kunnen zich gratis registreren en gratis gebruik maken van hun persoonlijke zorgprofiel.

Maak daarom snel uw eigen zorgprofiel aan.

Bronnen:
1. Website: World Health Organization (WHO).
2. Website: Drimpy “Brengt zorg samen”.
3. Artikel: Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), wat is dat?
4. Website: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ).
5. Website: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).