Nederlands

Onze Projecten

Een Persoonlijk GezondheisDossier (PGD) is voor de meeste mensen nog erg nieuw en vreemd, zowel voor de zorgconsument als de zorgverleners.

Drimpy wordt al door verschillende instanties, organisaties en instellingen als een volwaardig PGD gezien, toch is Drimpy net als alle eHealth toepassingen nog jong en blijven wij volop in verdere ontwikkeling. Middels verschillende projecten, pilots en opvallende implementaties of samenwerkingen ontwikkelen wij evidence based en in co-creatie steeds meer specifieke mogelijkheden voor zorgconsumenten en zorgprofessionals. Op deze manier willen wij dan ook het gebruik van Drimpy als PGD aantonen en bevorderen.

Project ReAAL
In regio Rijnmond bij 1700 burgers de zelfredzaamheid te vergroten door middel van het toepassen van diverse eHealth toepassingen zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen zijn. ... Meer info>
   
PGD Kader 2020
Realisatie van een nationaal kader in samenwerking met o.a. de NPCF om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers (PGD) te faciliteren. ... Meer info>

Wanneer ook u als zorginstelling of zorg gerichte organisatie een project of pilot wil starten samen met Drimpy, kunt u contact opnemen via het contact formulier.