Ommelander Ziekenhuis Scheemda

Sinds 30 juni 2018 is het Ommelander Ziekenhuis verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Daarvoor hadden zij twee ziekenhuislocaties, namelijk locatie Delfzicht in Delfzijl en locatie Lucas in Winschoten. Deze locaties zijn nu gesloten.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is het ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen. Het Ommelander biedt 7×24 uur basiszorg.

Jaarlijks heeft het Ommelander ziekenhuis ongeveer 64.000 eerste polikliniek bezoeken en 120.000 herhalingsbezoeken. Rond de 10.000 mensen worden per jaar opgenomen. Daarnaast komen er zo’n 12.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling.

Haal je Medische Gegevens op bij dit Ziekenhuis

Haal jouw gegevens op bij ziekenhuizen, klinieken, huisartsen, apotheken en GGZ-instellingen.
Via Drimpy zijn jouw medische gegevens in één volledig overzicht​ altijd bij de hand.

Meer informatie over Ommelander Ziekenhuis Scheemda

Hieronder is meer informatie, zoals kenmerken, contactgegevens, kwaliteitsindicatoren en wachttijden van Ommelander Ziekenhuis Scheemda te vinden. Deze informatie is door Drimpy met grote zorgvuldigheid verzameld. De wachttijden worden door dit ziekenhuis zelf bijgehouden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert en verzamelt de wachttijden. Wij halen vervolgens deze gegevens 2-wekelijks automatisch op. Bekijk ze hier of via “Zoek Ziekenhuis Wachttijden en Zoek Kliniek Wachttijden“.


Naam: Ommelander Ziekenhuis Scheemda
Organisatie: Ommelander Ziekenhuisgroep
Soort Ziekenhuis: Algemeen
Type Locatie: Hoofd Locatie Ziekenhuis

Aantal Bedden: 223
Aantal Medewerkers: 1112
Medisch Specialisten: 144

34 Vakgroepen & Specialismes
AnesthesiologieCardiologieLaboratoriumChirurgieDermatologieDiabetespoliDiëtetiekErgotherapieHartfunctieLongfunctieFysiotherapieGeestelijke GezondheidszorgGynaecologieInfectieziektenIntensive CareInterne GeneeskundeKeel-, neus-, en oorziekten (KNO)KaakchirurgieKindergeneeskundeLogopedieLonggeneeskundeMedisch Maatschappelijk werkRadiologieMedische PsychologieNeurologieOncologieOogheelkundeOrthopedieReumatologieRevalidatiegeneeskundeEndoscopieSpoedeisende hulp (SEH)UrologieApotheek

Aantal verrichtingen met wachttijden: 99 verrichtingen
Gemiddelde wachttijd bij dit ziekenhuis: 40.30 dagen
Meest recente peildatum wachttijden: 12-07-2022

De kortste wachttijd is 1 dag voor de verrichting(en):
Mammografie (radiologie), Röntgen (radiologie), Chirurgie (heelkunde) - Mammapoli / Borstonderzoek

De langste wachttijd is 200 dagen voor de verrichting(en):
Oogheelkunde - Algemeen, Oogheelkunde - Staar

Bezoekadres Ziekenhuis
Pastorieweg 1
9679BJ Scheemda
Nederland

Postadres Ziekenhuis
Postbus 35 9679 ZG Scheemda , Nederland

Telefoon: 088-0661100
Email: info@ozg.nl
Telefoon Cliëntenraad: 088-0661651
Email Cliëntenraad: clientenraad@ozg.nl
Email Klachtenraad: ombudsfunctionaris@ozg.nl
Email Medische Vragen: secretariaatrvb@ozg.nl
Website: https://www.ommelanderziekenhuis.nl/


Samenwerkende Partners
Huisartsen
Doktersdienst Groningen
Verloskundigen
TSN Thuiszorg Groningen
Stichting Oosterlengte: samenwerking verpleeghuizen en thuiszorg van deze stichting
Zorggroep Fivelland: begeleiding CVA-patiënten en kortdurende opvang chirurgische patiënten
Stichting Zorginstellingen De Hoven: dagdiagnostiek voor ouderen
Stichting Kraamzorg “Het Groene Kruis”: voorlichting aan a.s. ouders en voorlichting over borstvoeding aan moeders
Netwerk Palliatieve Zorg Noord Groningen
UMCG Centrum voor Revalidatie: samenwerking middels detachering van revalidatieartsen
UMCG: samenwerking op medisch inhoudelijk vlak, inzet medisch personeel, samenwerking op diverse ondersteunende processen
Refaja ziekenhuis (Treant): partner binnen de Stichting Samenwerking Ziekenhuizen OostGroningen
CPA (Centrale Post Ambulance)
RAV en andere hulpverleningsdiensten
GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen): samenwerking bij rampenopvang
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): ontwikkeling strategie, beleid en protocollen inzake acute zorg
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): consultatie oncologiepatiënten
Treant: ICT-voorziening
SteriNoord

Patiënttevredenheid NVZ
Cijfer: 8.6 (2016)
Cijfer: 8.4 (2017)

Prijzen & Awards

Kwaliteitskeurmerken
Darmstoma Zorgwijzer
HACCP-certificaat voor voeding
NIAZ-accreditatie
Patiëntenwijzer prostaatkanker
Roze lintje borstkanker
Smiley: dubbele Smiley
Spataderkeurmerk
Urinestoma Zorgwijzer
Vaatkeurmerk

Wij doen ons uiterste best om de correcte en meest recente informatie hier weer te geven. Maar wij kunnen hierop geen garantie geven. Periodiek controleren wij de gegevens van alle ziekenhuizen in Nederland op juistheid.

Deze ziekenhuis pagina is nog niet geclaimd. Zie je hier iets dat niet klopt en ben je werkzaam bij Ommelander Ziekenhuis Scheemda? Of ben je op een andere manier sterk verbonden aan dit ziekenhuis? Neem dan contact met ons op en claim deze pagina om de hier getoonde gegevens aan te passen en/of aan te vullen met extra informatie.