HMC Antoniushove

HMC wil patiënten uit de Haagse regio dichtbij huis de beste zorg leveren. Wij bieden uitstekende medische zorg voor de inwoners uit Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en omstreken. Bijna alle specialismen zijn bij ons te vinden. Waar nodig werken verschillende specialisten in teams samen. Ook zetten wij ons in voor een goede verbinding met de eerste- en derdelijnszorg.

Topklinisch ziekenhuis
HMC is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij naast basiszorg ook complexe zorg verlenen. Wij zijn gespecialiseerd in:

hoogcomplexe acute zorg
oncologische zorg
vrouw- en kindzorg
ouderenzorg
infectieziekten

Als topklinisch ziekenhuis doen we veel wetenschappelijk onderzoek en zijn we een belangrijk opleidingscentrum voor artsen.

Hart van Haaglanden
HMC is werkzaam in het hart van Haaglanden vanuit 3 locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. U vindt altijd een locatie bij u in de buurt waar u terecht kunt voor een eerste consult in 1 van onze poliklinieken. De locaties verschillen in sfeer en specialisatie, maar altijd geldt dat we topzorg leveren en de patiënt met aandacht hulp bieden. Ook onze werkwijzen zijn op elke locatie gelijk.

Wij hebben ook een buitenpolikliniek in Monster, Wassenaar en het Statenkwartier (President Kennedylaan). Hier houdt een aantal specialismen spreekuur en kunt u terecht voor bloedafname en kleine verrichtingen. Kijk voor adressen en bereikbaarheid van onze locaties bij Contact en adres.

Topklinisch
HMC is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat ook patiënten buiten de Haagse regio bij ons terecht kunnen. Als topklinisch ziekenhuis:

leiden we specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op;
doen we klinisch wetenschappelijk onderzoek;
maken we afspraken met andere ziekenhuizen in de regio over concentratie en spreiding van zorg.