DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA), wat is dat?

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder (ZA) met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De ZA slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt (use case ‘Verzamelen’).
Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen (use case ‘Delen’). Een DVZA kan tegelijkertijd de rol van bronsysteem bij diezelfde ZA vervullen.