Er zijn ontzettend veel applicaties en websites die mensen gebruiken om met hun gezondheidsgegevens aan de slag te gaan. Als deze producten gezondheidsgegevens met organisaties zoals ziekenhuizen en huisartsen uit kunnen wisselen, noemen wij dit persoonlijke gezondheidsomgevingen.

MedMij is een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens uit kunnen wisselen met (zorg)organisaties. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die voldoen aan MedMij, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door ons goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan. Namelijk op de MedMij manier: veilig en betrouwbaar.

MedMij betekent:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
  • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen gebruiken.
  • En dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.

Hoe werkt MedMij?

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig:

  • De patiënt met een app of website waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken (persoonlijke gezondheidsomgeving)
  • De organisatie die gegevens van de patiënt opslaat in een registratiesysteem. Denk aan een huisarts of ziekenhuis, maar op termijn ook een sportschool of verpleeghuis

MedMij zorgt ervoor dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en een registratiesysteem op een beveiligde manier met elkaar kunnen communiceren.

Uitwisselen via MedMij gecertificeerde leveranciers
Als elke app of website zelf afspraken moet maken over uitwisseling met allerlei registratiesystemen krijg je een wirwar aan gesprekken in verschillende talen. MedMij lost dit op door tussen de persoonlijke gezondheidsomgevingen en de registratiesystemen MedMij gecertificeerde leveranciers te plaatsen. Deze leveranciers wisselen versleutelde gegevens met elkaar uit. Zij kunnen zelf de informatie die zij uitwisselen niet inzien. Om gecertificeerd te worden, moet een leverancier voldoen aan de MedMij-spelregels. Dit betekent dat zij op een door ons goedgekeurde veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen.

MedMij-voorwaarden voor apps, websites en registratiesystemen
Apps of websites die gegevens uit willen wisselen via MedMij gecertificeerde leveranciers moeten aan de MedMij-voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruiken van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en registratiesystemen die de gegevens niet goed beveiligen of de gegevens niet op een toegankelijke manier presenteren (drempelvrij), kunnen zich niet aansluiten bij MedMij.

Project Naam:

MedMij

Project Looptijd:

Maart 2015 – onbekend

Project Omschrijving:

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken.

Project Partners:

Drimpy
etc.

zie voor indeling de projecten ReAAL of PGD Kader 2020.

©2021 Drimpy

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account