Home » Projecten & Usecases » MedMij, wat is dat?
MedMij - Veilig online uitwisselen van gezondheidsgegevens - MedMij Label

MedMij – Veilig online uitwisselen van gezondheidsgegevens

MedMij is het, door VWS ondersteunde, officiële en nationale keurmerk voor betrouwbaar en veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Er zijn ontzettend veel applicaties en websites die mensen gebruiken om met hun gezondheidsgegevens aan de slag te gaan. Als deze producten gezondheidsgegevens met zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, klinieken en huisartsen uit kunnen wisselen, noemen wij dit een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Alleen PGO’s met het MedMij label zijn veilig en betrouwbaar. Zij moeten zich eerst kwalificeren en worden ieder jaar gecontroleerd of zij zich aan de strenge regels houden van het MedMij afsprakenstelsel. Drimpy heeft als eerste PGO-leverancier in Nederland het volledige toetredingsproces succesvol afgerond.

Wat is MedMij?

Officiële MedMij Label voor PGO - Veilig online uitwisselen van gezondheidsgegevens - Medische gegevens uitwisselen - Projecten & UsecasesDe (medische) gegevens van patiënten zijn gefragmenteerd beschikbaar bij verschillende zorgaanbieders. Zorgverleners slaan jouw gegevens namelijk afzonderlijk op in een lokaal informatie systeem (registratiesysteem) van de zorgaanbieder. De PGO mag niet rechtstreeks gegevens uit zo’n systeem halen. Daarvoor is de DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) ontstaan. Dit is een applicatie die tussen de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en het informatie systeem zit. De PGO haalt jouw medische en andere gezondheidsgegevens die bij een zorgaanbieder beschikbaar zijn dus op via de DVZA. Een DVZA moet elke PGO met het MedMij label toestaan. MedMij is dus het officiële en nationale keurmerk voor betrouwbare en veilige PGO’s en DVZA’s die gezondheidsgegevens uitwisselen. Beide moeten zich dan ook kwalificeren en door MedMij laten controleren. Alleen PGO’s en DVZA’a die zich aan de strenge regels van het MedMij Afsprakenstelsel houden, mogen het MedMij label dragen.

MedMij is een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen (medische) gegevens uit kunnen wisselen met zorgaanbieders. MedMij maakt en bewaakt de spelregels voor deze uitwisseling. PGO’s en DVZA’s die voldoen aan MedMij, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens evenzo omgaan. Namelijk op de MedMij manier: veilig en betrouwbaar.

Uitreiking Eerste MedMij Label van NL aan Drimpy PGO door Minister Bruno Bruins van VWS op 16-04-2019

Het MedMij label betekent:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en dienstverleners zorgaanbieder probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
  • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen gebruiken.
  • Dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.

Hoe werkt MedMij?

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig:

  • De patiënt met een website of app waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken, de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
  • De zorgaanbieder die gegevens van de patiënt opslaat in een registratiesysteem met een DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) functionaliteit. Denk hierbij aan een huisarts of ziekenhuis, maar op termijn ook een sportschool of verpleeghuis

MedMij zorgt ervoor dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en een registratiesysteem met een dienstverlener zorgaanbieder op een beveiligde manier met elkaar kunnen communiceren. Dit zorgt ervoor dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken.

Uitwisselen via gecertificeerde leveranciers

In een Persoonlijke GezondheidsOmgeving of PGO, staat de zorgconsument / patiënt centraal

Als elke app of website zelf afspraken moet maken over uitwisseling met allerlei registratiesystemen krijg je een wirwar aan gesprekken in verschillende talen. MedMij lost dit op door tussen de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO) en de registratiesystemen gecontroleerde en gecertificeerde leveranciers te plaatsen. Dit is de DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA). Deze leveranciers wisselen versleutelde gegevens vanuit de registratiesystemen van de zorgaanbieder met de PGO uit. Zij kunnen zelf de informatie die zij uitwisselen niet inzien. Om gecertificeerd te worden, moet een leverancier voldoen aan bepaalde spelregels, het MedMij Afsprakenstelsel. Dit betekent dat zij op een goedgekeurde, veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen.

Voorwaarden voor websites, apps en registratiesystemen

Websites of apps die gegevens uit willen wisselen via gecertificeerde DVZA’s moeten eveneens gecertificeerd zijn. Zij moeten dus ook aan dezelfde strenge voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruiken van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en dienstverleners zorgaanbieder die de gegevens niet goed beveiligen, niet conform nationale standaarden uitwisselen of de gegevens niet op een toegankelijke manier presenteren (drempelvrij), kunnen zich niet aansluiten bij MedMij. Ook mogen zij niet handelen in gegevens, oftewel niet verhuren of verkopen aan derden.

Lees meer informatie op de website van MedMij.