Home » Projecten & Usecases » Project Many-Me verbetert leven met dementie

Project Many-Me verbetert leven met dementie

Het project Many-Me is de ontwikkeling van een “sociaal interactief zorg systeem met steun voor het welbevinden van mensen met dementie”. Een Europees project in het kader van “het actief en begeleid leven programma”. Dit project valt onder de 2016 call genaamd “living well with dementia”

Project Many-MeHet Many-Me project heeft als doel het welzijn van dementerende mensen te verbeteren, daarnaast wil zij helpen bij het oplossen van fysieke-, psychologische- en financiële problemen. Problemen die verband houden met progressieve intellectuele achteruitgang, een kenmerkend symptoom voor dementie.

Waarom Project Many-Me

Oudere mensen in langdurige bewoning plaatsen is zowel in financiële zin als in verandering van omgeving geen goede optie, dit heeft een bijzondere negatieve invloed op mensen met dementie.

Daarom zijn we van mening dat het zoeken naar holistische benaderingen met betrekking tot niet alleen mensen met dementie, maar ook hun familieleden, informele verzorgers, van groot belang is. De laatste worden geconfronteerd met hoge druk, gebrek aan tijd en capaciteit om zorg te geven, evenals veranderd gedrag van de zieke mensen. Als gevolg daarvan vallen ze vaak in depressie.

Wat is de innovatie van dit project

ManyMe bouwt een: maatschappelijk interactief zorgsysteem met informatie- en communicatietechnologie (ICT) en gebruikersgerichte diensten. Een zorgomgeving die mensen met dementie, hun familieleden en informele- en formele verzorgers te helpen. Een belangrijk noviteit van Many-Me is een personalisatie van de inhoud van een ICT-ondersteuning.

Mensen met matige en milde dementie kunnen over het algemeen eenvoudige elektronische apparaten gebruiken die hun zelfvertrouwen kunnen verbeteren. Echter, een passend ontwerp en voldoend aan de echte behoeften van mensen met dementie zijn een van de belangrijkste uitdagingen die aanbieders van een ICT-zorgsysteem voor ouderen moeten proberen te overwinnen.

Het Algemene Projectidee

Progressieve intellectuele achteruitgang kan worden beschouwd als het kenmerk van dementie. In de meeste gevallen blijven preventiestrategieën onduidelijk. Behandelingsmethoden zijn gebaseerd op sociale- en persoonlijke ondersteuning, omdat farmacologische oplossingen slechts bescheiden effecten veroorzaken. In het algemene kader van Europese gezondheidszorg ontbreekt het vermogen om dementie effectief ondersteuning aan te bieden en aan te pakken, aan een snel verouderende bevolking.

Slimme en goed geïmplementeerde ICT-oplossingen kunnen het welzijn verbeteren en lichamelijke, psychologische- en economische risico’s verminderen. Het huidige gezondheidszorgmodel om ouderen uit hun huizen te halen en in langdurige zorgfaciliteiten te plaatsen, is niet financieel duurzaam, noch wenselijk [1].
Ouderen hebben een sterke voorkeur om thuis oud te worden in plaats van andere vormen van zorg aan te gaan, zoals verpleeghuizen en andere langdurige zorgfaciliteiten [2]. Bovendien hebben mensen met dementie, een voordeel bij veroudering in een bekende omgeving. In een bekende omgeving zijn dementerende mensen beter in staat geheugen- en taakaanwijzingen te leveren. Dit is vooral belangrijk omdat procedurele herinnering de meest ophoudende geheugensteun in dementie is, waardoor de patiënt in staat is zelf beschikkend te leven met minimale cognitieve inspanning [4].

Gezinsleden en andere informele zorgverleners worden steeds meer afhankelijk van de langdurige gezondheidszorgbehoeften van ouderen met dementie. De constante druk om te voldoen aan de behoeften van hun familielid voor hulp en ondersteuning kan resulteren in niveaus van stress voor de verzorger.
Vanuit het oogpunt van een verzorger heeft het verminderen van het aantal dagelijkse interacties, een direct positieve invloed op de zorgverlener. Zelfs kleine afname in de zorgbelasting is gevonden om de prevalentie van depressieve symptomen bij verzorgers van personen met dementie te verminderen [5].
Uit onderzoek is gebleken dat, depressie bij de verzorger van de dementerende de meest beïnvloedende factor voor de dementerende is [6].

Het is zaak de verzorger te ontlasten van de zorgbelasting. Daarnaast is het van belang, dat informele verzorgers moeten leren omgaan met de ziekte en veranderingen in het gedrag van de persoon met dementie.
De meerderheid van de verzorgers ontvangen weinig informele ondersteuning, hebben slechte kennis van beschikbare diensten en hebben moeite met het plannen van de toekomstige zorgbehoeften van het familielid.

Professionele verzorgers rapporteren zelf een gebrek aan bereidheid om zorg te geven [7]. Daarom is het verstrekken van ondersteuning aan informele zorgverleners essentieel. Ondersteuning aan informele zorgverleners draagt bij aan een verhoogde levenskwaliteit van de patiënten.
De meeste patiënten met dementie krijgen zorg in de primaire zorgsystemen en hebben medische- en psychiatrische aandacht nodig. Dementie wordt gekenmerkt door een complexe interactie van cognitieve-, functionele-, gedrags- en psychologische symptomen die de kwaliteit van leven verminderen voor zowel de patiënt als de informele verzorger. Daarom moet succesvol beheer bestaan uit interventies voor beide.

Het toepassingsgebied van dit geïntegreerde management moet farmacologische therapieën en psychosociale interventies omvatten die gericht zijn op het hele spectrum van dementie. Een efficiënt beheer zou waarschijnlijk de cognitieve afname stabiliseren of vertragen. Stabiliseren of voorkomen van een extra functionele handicap en vermindert de ernst of vertraagt de opkomst van gedrags- en psychologische symptomen van dementie.
Begrijpen van de primaire zorg als een complex adaptief systeem, zal onze capaciteit verbeteren een flexibel ondersteunend proces te leveren, om de patiënten met dementie adequaat te beoordelen en effectief te beheren.

Een dergelijk complex adaptief systeemproces heeft de beste kans van slagen om toekomstige risicofactoren in het primaire zorgsysteem aan te gaan.
Ondanks het gegeven dat een groot aantal zorgbedrijven en verenigingen in de EU, ICT-oplossingen bieden die steun geven aan mensen met dementie, is persoonlijke inhoud schaars.

Belangrijke ICT-ondersteuning voor het omgaan met gedrags- en psychologische veranderingen in dementie is vrijwel niet opgepakt. Terwijl de ondersteuning, voor sociaal contact effectief kan worden gerealiseerd via nieuwe technologieën.
Uit onderzoek blijkt dat mensen met matige tot lichte dementie in staat zijn om eenvoudige elektronische apparatuur te bedienen. Hier voordeel van en voordeel hebben en meer zelfvertrouwen door krijgen. [8].

Veel staat nog in het teken van het tevredenstellen van huidige nieuwe technologiegebruikers. Bij een groot deel van de ontwerpoplossingen in assistentie technologie, gaat veel tijd zitten in het toelichten van ontwerpmogelijkheden, waarbij onvoldoende tijd en aandacht uitgaat naar de echte behoeften van de gebruikers.
Wanneer het gaat om ontwerpoplossingen voor mensen met een complexe problematiek is het probleem nog groter. Mensen met cognitieve problemen zoals dementie, gebruiksbeperkingen en mensen die een weerstand hebben tegen verandering en technologische adaptieproblemen.

Project Naam: Project Many-Me.

Project Website: http://many-me.eu/

Project Looptijd: Maart 2017 – Maart 2020.

Project Omschrijving:

Algemene doelstelling

Het doel van Many-Me Project is het ontwikkelen van een sociaal interactief zorgsysteem op basis van ICT-assistentie technologie en gebruikersgerichte diensten om dementie patiënten en zorgverleners innovatieve oplossingen te bieden en te ondersteunen om de ziekte aan te pakken en een actief en zinvol leven te leveren voor zo lang mogelijk.

Specifieke doelen

 1. Patiënten in de vroege stadia van dementie een vriendelijke en plezierige omgeving te bieden, die wordt ondersteund door ICT-oplossingen., Waardoor ze hun aandoening kunnen beheersen met mensen in soortgelijke situaties. En leren, vrienden te maken en ondersteunende groepen bij te wonen, routines te testen of technieken, die geheugen en cognitie helpen, plezierige activiteiten ondernemen, afgestemd medisch advies ontvangen en informatie die reageert op hun behoeftes.
 2. Patiënten in de middelste stadia van dementie te voorzien van een gepersonaliseerd zorgplan. Opgebouwd rond assistente ICT-technologie. En in kritieke punten hun hele gemeenschap (zoals informele- en professionele verzorgers, familie, gemeenschap) een responsief systeem te bieden, dat hen ondersteunt wanneer en indien nodig om hun veiligheid, autonomie en participatie in het sociale leven te vergroten.
 3. Informele verzorgers op te zetten om opleidingen, informatie en technologische ondersteuning op maat te maken door middel van een centraal kennis- en leerplatform.
 4. Een innovatieve, slimme dienst voor externe assistentie te bieden, waardoor zorgverleners overbelasting en stress kunnen verminderen en een effectieve rol spelen in een veerkrachtig ondersteunend netwerk voor de patiënten met dementie.
 5. De persoon met dementie te beschermen die buiten zijn huis verdwijnt en hem te helpen om veilig naar huis te gaan.
 6. Professionele zorgverleners een samenwerkend ICT-systeem aan te bieden, die hen verbinden met de informele verzorgers, om nauwlettend toezicht te houden op de patiëntstatus en respons op de behandeling. Alert te zijn op veranderingen in de patiëntconditie en potentiële problemen; Vertrouwen op te bouwen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken, met contactpunten en procedures die informele zorgverleners moeten weten om specifieke problemen op te lossen.
 7. Beginnen met de reeds bestaande kennis en ervaring op Europees niveau voor de ontwikkeling, het ontwerp en het testen van een holistische aanpak. Gericht op alle drie lagen zorgdiensten (patiënt voor patiënt, patiënt voor verzorger, verzorger naar verzorger). Van “What Works”-modellen voor patiënten met dementie en bieden een schaalbare ICT-oplossing met een duidelijke wortel op de markt.

Project Partners:

 1. Drimpy
 2. Compexin S.A
 3. Universiteit van Geneve
 4. ASM – Market and Analysis Centre
 5. TerzSiftung
 6. EURAG
 7. MOB
 8. Materia Groep