Home » Projecten & Usecases

Projecten & Usecases, Opvallende Drimpyfied Ontwikkelingen

Drimpy heeft de afgelopen jaren al vele mooie projecten, usecases, pilots en veldtesten met succes voltooid. Ook nu houden we ons bezig met verschillende innovatieve projecten. Onze dagelijkse werkzaamheden zijn gericht op de meest vernieuwende ontwikkelingen met betrekking tot digitale zorg. Met name de slechte “interoperabiliteit”, anders gezegd het uitwisselen van medische gegevens, is ons een doorn in het oog. Voor ons als burgers of zorgconsumenten die patiënt of cliënt kunnen zijn is het beschikken over de eigen gezondheidsgegevens van groot belang. Net als dat inzicht hebben in medische gegevens ook voor zorgverleners en andere zorgprofessionals de basis is om goede zorg te leveren. Via Drimpy plaats je al jouw medische gegevens in één helder overzicht.

De Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) als Project én Usecase

Met behulp van de juiste medische en andere gezondheidsgegevens is er enorm veel mogelijk. Iedere dag zetten wij ons hiervoor met veel passie en enthousiasme in. Wij hebben al vele verschillende oplossingen ontwikkeld, voor zorgconsumenten evenals voor zorgprofessionals. Maar onze Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) is wel het meest opvallend. De Drimpy PGO (MyDrimpy) is dan ook door MedMij gecertificeerd. Daardoor weet je dus zeker dat wij medische gegevens veilig en betrouwbaar uitwisselen volgens strikte en hoge eisen. Wij hebben bovendien al in 2019 met ons PGO als eerste in Nederland het MedMij label gehaald. Ook hebben wij als Dienstverlener ZorgAanbieder (DVZA) het MedMij label gehaald.

Via het overzicht op deze pagina kan je meer informatie vinden van onze meest opvallende projecten & usecases. Wil je ook een zorg gerelateerd project starten en zoek je projectpartners? Wij helpen graag mee bij projecten die de zorg verbeteren. Toegevoegde waarde brengen voor zorgconsumenten (burgers en patiënten), zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgbedrijven is ons doel. Bedrijven en andere organisaties die de zorg een warm hart toedragen, kunnen altijd contact met ons opnemen voor een mogelijk partnerschap. De zorg verander je niet alleen. Samen sta je sterker en Drimpy brengt zorg samen. Start met Drimpy en Get Drimpyfied!

Onze Recente en Meest Opvallende Projecten & Usecases

VIPP InZicht
NationaalProject

VIPP InZicht, wat is dat en waarom?

Het programma VIPP InZicht is het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg voor VVT-instellingen, GGZ-instellingen en de Gehandicaptenzorg. VIPP InZicht is gericht op het stimuleren van gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg. Ondersteuning van samen beslissen en vermindering van administratieve last voor zorgprofessionals. Meer tijd voor de cliënt en minder onnodige fouten bij gegevens registratie.

PROVES
PROVESUsecase

PROVES, Technische Beproevingen en Gecontroleerde Lifegangen

PROVES voert technische beproevingen uit voor (onder andere) MedMij. Hiermee worden nieuwe gegevensdiensten en functionaliteiten van het afsprakenstelsel via tastbare use-cases beproefd in de praktijk. Ook worden (zorg)innovaties, via begeleiding door het PROVES team, gecontroleerd live gebracht. Daarnaast wordt er door Drimpy samen met PROVES bijgedragen aan het doorontwikkelen van het MedMij Afsprakenstelsel

Vrouw Zwanger Buik - VIPP Babyconnect
NationaalProject

VIPP Babyconnect en de integrale zwangerschapskaart

Drimpy werkt mee aan de verdere ontwikkeling van VIPP Babyconnect, om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Middels een digitale integrale zwangerschapskaart is het doel toegevoegde waarde te bieden. Wij hebben de viewer voor een zwangerschapskaart al ontwikkeld. Zorgaanbieders kunnen hier gebruik van maken en hun RSO daarvan op de hoogte brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

VIPP5 Doel en Modules
UsecaseVIPP

VIPP 5 ondersteuning en begeleiding met 100% succes garantie

Drimpy biedt VIPP 5 ondersteuning en begeleiding met 100% succes garantie en de DVZA als een Service. Wij hebben dankzij deze tastbare praktijkervaringen en het succesvol ondersteunen en begeleiden van verschillende VIPP-trajecten, een sterke methodiek met een helder draaiboek ontwikkeld.

DiSy is leverancier van een EPD en ontstaan uit een samenwerking van Sys en DIXIS
PartnerUsecase

DiSy en Drimpy – Partners met VIPP, PGO, DVZA, LSP en Portaal

DiSy en Drimpy hebben al sinds 2019 een sterke en succesvolle samenwerking om voor zorgaanbieders een totaal oplossing te bieden. In dit partnerschap levert Drimpy verschillende relevante zorg specifieke modules die aan het DiSy EPD gekoppeld zijn.

MyDigiTwin geeft inzicht in jouw risico op hartproblemen
InternationaalProject

MyDigiTwin geeft inzicht in de gezondheid van je eigen hart​

Met MyDigiTwin maak je een digitale tweeling van jezelf, om het risico op hartfalen te berekenen op basis van jouw eigen gezondheidsgegevens.