Home » Projecten & Usecases » VIPP Babyconnect en de integrale zwangerschapskaart
Vrouw Zwanger Buik - VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect en de integrale zwangerschapskaart

Drimpy werkt mee aan de verdere ontwikkeling van VIPP Babyconnect, om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Middels een digitale integrale zwangerschapskaart is het doel om in de geboortezorg toegevoegde waarde te bieden aan zorgconsumenten en zorgprofessionals. De geboortezorggegevens willen we inzichtelijk maken voor zwangeren en de regie geven om deze gegevens te beheren. Door deze gegevens rondom de cliënt te verzamelen, kunnen ook alle zorgverleners van deze cliënt daar toegang toe krijgen. Daarnaast willen we de uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling verder realiseren en blijvend bevorderen. Zorgaanbieders en zorgprofessionals in de geboortezorg kunnen gebruik maken van de Drimpy viewer voor een zwangerschapskaart.

Wat is VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is de subsidieregeling om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te organiseren en valt onder het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP). Hiervoor is het doel naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Ook inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg (JGZ), kinderarts of huisarts.

Bij VIPP Babyconnect gaan we uit van netwerkzorg. De scope is de periode van preconceptie tot en met 8 weken na de bevalling. VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij de realisatie van toekomstbestendige veilige digitale gegevensuitwisseling. Hierbij heeft het programmabureau van Babyconnect een landelijke rol en ondersteunt regio’s bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

VIPP BabyConnect - Realisatie digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg via de integrale zwangerschapskaart.
VIPP Babyconnect: Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

De digitale integrale zwangerschapskaart voor VIPP Babyconnect

De gegevens over een zwangerschap en geboorte staan verspreid over vele zorgverlenerssystemen. Maar het doel is dat de zwangere al deze gegevens kan inzien in haar PGO. Deze specifieke weergave noemen we de integrale zwangerschapskaart. Drimpy heeft als DVZA én als PGO meegedaan aan een succesvolle proof of concept mbt geboortezorggegevens. In deze PoC werden fictieve gegevens van een vorige en huidige zwangerschap getoond. Hiermee hebben we tastbaar laten zien dat dit mogelijk is via de door ons ontwikkelde viewer.

De volgende stap is om ook de gegevens over het kind in een PGO te tonen. Vervolgens willen we bereiken dat een zwangere met één druk op de knop de zwangerschapsgegevens uit haar gehele zorgnetwerk kan inzien, zodat de integrale zwangerschapskaart ook echt een tastbaar feit wordt. Drimpy heeft al de viewer voor een zwangerschapskaart ontwikkeld. Zorgaanbieders kunnen deze gebruiken en hun regio (RSO, VSV, IGO) op de hoogte brengen. Meer informatie over onze viewer? Neem contact met ons op via het onderstaande formulier.

Uitwisseling tussen zorgverlener en zorgconsument

Zwangere Vrouw met Tablet - VIPP BabyconnectBij de digitale gegevensuitwisseling die VIPP Babyconnect voor ogen heeft, worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) voor cliënten (zorgconsumenten). Via de PGO hebben cliënten beschikking over hun eigen gegevens in één omgeving. Bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg moet de PGO voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel en over het MedMij label beschikken. De Dienstverlener ZorgAanbieder (DVZA) is van cruciaal belang om uitwisseling naar de PGO mogelijk te maken.

Uitwisseling tussen zorgverleners onderling

VIPP Babyconnect werkt ook aan gestandaardiseerde uitwisseling tussen zorgverleners onderling. Dankzij de methode die Babyconnect volgt (d.m.v. zibs en vertalers), wordt het mogelijk dat de zorgverlener de juiste gegevens op het juiste moment kan inzien. Daarmee kan uit meerdere bronsystemen van verschillende zorgverleners deze informatie opgehaald en geraadpleegd worden. Daardoor valt informatie altijd te raadplegen (bij toestemming) en dus te hergebruiken. Hiermee is uitwisseling niet afhankelijk van degene die de gegevens invoert.


Drimpy heeft de viewer voor een zwangerschapskaart al ontwikkeld. Zorgaanbieders kunnen deze gebruiken en hun regio (RSO, VSV, IGO) op de hoogte brengen. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Babyconnect stip aan de horizon voor zorgconsument én zorgprofessional

Het uitgangspunt van VIPP Babyconnect is de juiste gegevens, op het juiste moment bij de cliënt én zorgverlener. In de praktijk blijven zorgverleners in hun eigen systeem werken en kunnen daar – met toestemming van de cliënt – de juiste gegevens op het juiste moment oproepen en inzien. Ook wordt in een later stadium importeren mogelijk. De bevindingen tijdens een consult worden, net zoals nu, in het eigen systeem geregistreerd. Op deze manier is het in principe niet meer nodig om gegevens over te schrijven, te faxen of om na te bellen. Dit heeft minder administratielast tot gevolg.

Technisch gezien zullen gegevens uit alle bronsystemen in eenheid van taal beschikbaar zijn. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden via een regionale infrastructuur. Daarmee zijn de gegevens beschikbaar in het systeem van de zorgverlener en in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt (zorgconsument).

Vraag meer informatie aan over onze viewer voor de zwangerschapskaart

Informatie DVZA & VIPP5 Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.