BabyConnect - zwangere vrouw

VIPP Babyconnect en de integrale zwangerschapskaart

Drimpy werkt mee aan de verdere ontwikkeling van VIPP Babyconnect, om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Middels een digitale integrale zwangerschapskaart is het doel om in de geboortezorg toegevoegde waarde te bieden aan zorgconsumenten en zorgprofessionals. De geboortezorggegevens willen we inzichtelijk maken voor zwangeren en de regie geven om deze gegevens te beheren. Door deze gegevens rondom de cliënt te verzamelen, kunnen ook alle zorgverleners van deze cliënt daar toegang toe krijgen. Daarnaast willen we de uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling verder realiseren en blijvend bevorderen.

Wat is VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is de subsidieregeling om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te organiseren en valt onder het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP).
VIPP BabyConnectHet doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg (JGZ), kinderarts of huisarts. Bij VIPP Babyconnect gaan we uit van netwerkzorg. De scope is de periode van preconceptie tot en met 8 weken na de bevalling. VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij de realisatie van toekomstbestendige veilige digitale gegevensuitwisseling. Het programmabureau van Babyconnect heeft hierbij een landelijke rol en ondersteunt regio’s bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

De digitale integrale zwangerschapskaart voor VIPP Babyconnect

De gegevens over een zwangerschap en geboorte staan verspreid over vele zorgverlenerssystemen. Het doel is dat de zwangere al deze gegevens kan inzien in haar PGO. Deze specifieke weergave noemen we de integrale zwangerschapskaart. Drimpy heeft als DVZA én als PGO meegedaan aan een succesvolle proof of concept mbt geboortezorggegevens. In deze PoC werden de fictieve gegevens van een vorige en huidige zwangerschap getoond om aan te tonen dat het mogelijk is.

In een volgende stap willen we realiseren dat ook de gegevens over het kind in een PGO getoond worden. Daarna willen we bereiken dat een zwangere met één druk op de knop de zwangerschapsgegevens uit haar gehele zorgnetwerk kan inzien, zodat de integrale zwangerschapskaart ook echt een tastbaar feit wordt.

Uitwisseling tussen zorgverlener en zorgconsument

Bij de digitale gegevensuitwisseling die VIPP Babyconnect voor ogen heeft, worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) voor cliënten (zorgconsumenten). Via de PGO hebben cliënten beschikking over hun eigen gegevens in één omgeving. Bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg moet de PGO voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel en over het MedMij label beschikken. De Dienstverlener ZorgAanbieder (DVZA) is van cruciaal belang om uitwisseling naar de PGO mogelijk te maken.

Uitwisseling tussen zorgverleners onderling

VIPP Babyconnect werkt ook aan gestandaardiseerde uitwisseling tussen zorgverleners onderling. De methode die Babyconnect volgt (d.m.v. zibs en vertalers) maakt mogelijk dat de zorgverlener de juiste gegevens op het juiste moment kan inzien. Deze informatie kan uit meerdere bronsystemen van verschillende zorgverleners opgehaald en geraadpleegd worden. Deze methode zorgt ervoor dat informatie altijd te raadplegen valt (bij toestemming) en dus te hergebruiken is. Hiermee is uitwisseling niet afhankelijk van degene die de gegevens heeft ingevoerd.

Babyconnect stip aan de horizon voor zorgconsument én zorgprofessional

Het uitgangspunt van VIPP Babyconnect is de juiste gegevens, op het juiste moment bij de cliënt én zorgverlener. In de praktijk blijven zorgverleners in hun eigen systeem werken en kunnen daar – met toestemming van de cliënt – de juiste gegevens op het juiste moment oproepen en inzien. Importeren wordt in een later stadium ook mogelijk. De bevindingen tijdens een consult worden, net zoals nu, in het eigen systeem geregistreerd. Op deze manier is het in principe niet meer nodig om gegevens over te schrijven, te faxen of om na te bellen. Dit heeft minder administratielast tot gevolg.

Technisch gezien zullen gegevens uit alle bronsystemen in eenheid van taal beschikbaar zijn. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden, gebruikmakend van een regionale infrastructuur. De gegevens zijn daarmee beschikbaar in het systeem van de zorgverlener en in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt (zorgconsument).