Home » Projecten & Usecases » VIPP 5 ondersteuning en begeleiding met 100% succes garantie
VIPP5 Doel en Modules

VIPP 5 ondersteuning en begeleiding met 100% succes garantie

VIPP 5 is een implementatieprogramma, gericht op goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt (zorgconsument) en tussen instellingen (zorgaanbieders) onderling. Dit is namelijk nodig om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren. VIPP 5 is voornamelijk bedoeld voor UMC’s, algemene ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Drimpy heeft tastbare ervaring met verschillende VIPP-trajecten, waaronder VIPP5. Deze hebben wij allemaal met 100% succes voor zorgaanbieders weten te realiseren. Zelfs de VIPP5 module 1 versnelde route heeft Drimpy met meerdere zorgaanbieders volledig succesvol afgesloten. Wij bieden de DVZA als een Service en de VIPP5 ondersteuning en begeleiding met 100% succes garantie.

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

VIPP - Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en ProfessionalDe dienstverlener zorgaanbieder (DVZA), evenals het gebruik van een PGO door de patiëntenpopulatie, is een belangrijke voorwaarde voor de trajecten van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Voor ziekenhuizen, klinieken, huisartsen, GGZ-instellingen, apotheken, etc. zijn er verschillende VIPP-programma’s. Niettemin zijn deze aan elkaar gekoppeld en in samenhang opgezet om de uitwisseling van gegevens in de gehele zorg sector te versnellen. De belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens en de uitwisseling met de patiënt via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Vraag meer informatie over onze ondersteuning en begeleiding aan via het formulier onderaan.

VIPP 5 kan niet zonder een PGO én DVZA met het MedMij Label

Alle VIPP-trajecten hebben strakke en keiharde deadlines waarop de zorgaanbieder aan de betreffende voorwaarden voldaan moet hebben, dus ook bij VIPP 5. De DVZA-funtionaliteit is een voorwaarde om te kunnen uitwisselen met een PGO. Maar ook dat er minimaal 5% van de patiëntenpopulatie actief gebruik moet hebben gemaakt van een PGO. Tevens moet dit binnen een periode van 30 dagen en voordat de deadline is verstreken. Echter moet de DVZA daarvoor wel geaccepteerd en gekwalificeerd zijn bij MedMij. Ook moet de DVZA niet alleen in het bezit zijn van het MedMij label, maar ook meerdere gegevensdiensten kunnen uitwisselen. 

Bij VIPP5 module 1 is de Basis Gegevens Zorg (BgZ) en de PDF/A (documenten, diagnoses en verslagen) gegevensdienst verplicht om te kunnen uitwisselen. Daarnaast is bij VIPP 5 module 2, het BgZ-wijzingingsverzoek een veel gekozen onderdeel m.b.t. het kunnen hergebruiken en uitwisselen van gegevens vanuit de PGO. Dat betekent dat de DVZA geschikt moet zijn voor ontvangst van dit verzoek en de zorgaanbieder dit moet kunnen verwerken in het EPD. 

Grafisch overzicht van VIPP5 module 1, 2 & 3

Snel van start via Drimpy DVZA als een service, kies “Powered by Drimpy”

Het traject om als leverancier van een zorg informatie systeem (EPD) een eigen DVZA te ontwikkelen en het MedMij label te behalen is niet eenvoudig en kost veel tijd. Drimpy DVZA is MedMij gecertificeerd en beschikbaar als “Software as a Service”. Maar in combinatie met Drimpy DVZA kan deze leverancier significant sneller het MedMij label behalen. Daardoor kan deze leverancier snel van start. Daarnaast kunnen hun klanten (zorgaanbieders) de bijbehorende VIPP-subsidies eerder veiligstellen. Anders gezegd, helpen wij leveranciers hun eigen DVZA te ontwikkelen, via onze kennis en ervaring met hands-on advies en ondersteuning. 

Kortom, zorgaanbieders en EPD-leveranciers zonder DVZA-functionaliteit kunnen wij met onze DVZA as a Service (DaaS) goed van dienst zijn. Deze “Powered by Drimpy” service is voor DVZA-leveranciers die hun klanten extra garantie willen geven om de VIPP 5 doelstellingen te behalen. Maar natuurlijk werken wij ook samen met bestaande DVZA-leveranciers. Want Drimpy PGO kan met alle DVZA-leveranciers koppelen zodat uitwisseling versnelt kan worden. Daarnaast kan onze Drimpy DVZA als een Service ook worden ingezet voor gegevensdiensten die (nog) niet gekwalificeerd zijn.

Drimpy heeft tastbare ervaring met VIPP-trajecten en 100% succesvol

In de afgelopen jaren heeft Drimpy inmiddels tientallen ZBC-klinieken succesvol begeleid bij verschillende VIPP-trajecten. Een Zelfstandig BehandelCentrum is een particuliere zorginstelling met het ZKN-keurmerk, bestaande uit een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Deze klinieken hebben wij met de technische oplossingen, voorbereidingen en implementatie ondersteund. Maar ook m.b.t. borging in de werkprocessen evenals aanwezigheid en ondersteuning tijdens de benodigde audits. Bijvoorbeeld hebben wij samen met vele ZBC-klinieken eerder al 100% succes behaald voor VIPP 2. Tevens hebben wij meerdere van onze zorgaanbieder klanten, eerder dan wie dan ook, de VIPP 5 module 1 versnelde route volledig succesvol kunnen helpen voltooien. Ook verschillende GGZ-instellingen ondersteunen wij met succes bij hun VIPP GGZ (VIPP3-traject).

VIPP 5 module 1 versnelde route met succes voltooid als PGO én DVZA

Er waren in Nederland slecht 6 ZBC klinieken die de VIPP 5 module 1 versnelde route aandurfden. De deadline stond namelijk al op 31 mei 2021 vastgesteld. Van deze 6 klinieken waren er zelfs 4 klinieken die voor Drimpy hadden gekozen. Één daarvan maakte gebruik van onze Drimpy PGO. De 3 andere klinieken hebben wij ondersteund met zowel onze Drimpy PGO én onze Drimpy DVZA in combinatie met DiSy. Er bestaat geen enkele leverancier die ons dat kan nadoen! En het mooiste? Alle 4 klinieken hebben hun VIPP 5 doelstellingen meer dan 100% succesvol gehaald. Dit is natuurlijk opgevallen. Met veel trots kunnen we daarom melden dat vele andere zorgaanbieders nu ook hun VIPP 5-traject (module 1, 2 & 3) door ons laten ondersteunen en begeleiden. Lees meer in het bericht: VIPP 5 met Drimpy, ook gekozen door steeds meer ziekenhuizen.

Drimpy zorgt ervoor dat het VIPP 5 traject toegevoegde waarde biedt

Ook voor de andere VIPP-trajecten geven wij ondersteuning en begeleiding. Zo hebben we reeds meerdere GGZ-instellingen bij hun VIPP GGZ (VIPP 3) geholpen. Daarnaast zijn we onder meer actief in de VIPP OPEN (huisartsgegevens en verwijsbrieven), VIPP GGZ vrij gevestigden, VIPP Inzicht (o.a. VVT-instellingen) en VIPP BabyConnect. Inmiddels begeleiden wij al vele zorgaanbieders met onze bewezen methodiek en draaiboek ondersteuning bij hun VIPP 5 traject. Waaronder ook een sterk stijgend aantal ziekenhuizen. Denk hierbij onder meer aan ketentesten, scholing & training. Maar ook de Drimpy Academy (e-learning modules inclusief certificaten) en het realiseren van de 5% patiëntenpopulatie om van een PGO gebruik te maken. 

Wij zorgen er niet enkel voor dat deze VIPP 5 voorwaarden behaald worden. Wij zorgen dat het toegevoegde waarde biedt voor de zorgaanbieder. Maar vooral ook voor de zorgverlener en de zorgconsument (patiënt). Natuurlijk is de bijbehorende subsidie voor de zorgaanbieder van belang. Maar nog belangrijker is dat het voor alle partijen nut heeft. Nu én voor in de toekomst.

VIPP5 Ondersteuning beschikbaar als pakketten voor de verschillende fases, inclusief 100% succes garantie.

Ondersteuning en begeleiding door Drimpy met 100% succes garantie

Wij hebben dankzij deze tastbare praktijkervaringen en het succesvol ondersteunen en begeleiden van verschillende VIPP-trajecten, een sterke methodiek met een helder draaiboek ontwikkeld. Onze methodiek is toepasbaar voor de verschillende VIPP-trajecten. Vandaar dat we voor VIPP 5 bijvoorbeeld een specifiek draaiboek hebben die per type kliniek op maat kan worden samengesteld. Ook hebben wij voor elke fase van onze ondersteuning en begeleiding specifieke pakketten, inclusief Train-de-Trainer mogelijkheden. Daarmee kan Drimpy zorgaanbieders enorm goed ondersteunen en begeleiden. Daardoor kan de voorwaarde om minimaal 5% van de patiëntenpopulatie gebruik te laten maken van een PGO met een 100% succes garantie gehaald worden. Wij vertellen graag meer over onze VIPP 5 begeleiding met 100% succes garantie en onze DVZA-mogelijkheden. Vraag daarom snel meer informatie aan via het onderstaande formulier.

Vraag meer informatie aan over onze VIPP 5 begeleiding met 100% succes garantie
en/of de meer informatie over de Drimpy DVZA en Drimpy DaaS functionaliteiten

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.