Drimpy is nu ook DVZA met MedMij label

Drimpy had als eerste PGO van Nederland het MedMij Label uit handen van toenmalig minister Bruin ontvangen en heeft op 21-05-2021 ook als DVZA (Dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Daarmee heeft Drimpy opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

De DVZA is een rol die beschreven staat in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s het MedMij-label halen en de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Deze laatste rol noemen we een DVZA.

Afkortingen zoals PGO, DVZA en dan doet Drimpy nog veel meer die ook weer van die mooie afkortingen hebben. De meeste mensen duizelen ervan, wat betekent dat nou eigenlijk? Arnold Breukhoven, directeur van Drimpy, legt uit:

“Simpel gezegd kan je een PGO zien als de stekker die de elektriciteit opvraagt om iets te laten functioneren en kan je een DVZA zien als de contactdoos die de elektriciteit doorstuurt vanuit het bronsysteem.”

Een DVZA is dus gekoppeld aan een bronsysteem zoals een Huisarts Informatie Systeem (HIS) of een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). De patiënt/zorgconsument vraagt via zijn/haar PGO de gegevens op bij de DVZA van de betreffende zorgaanbieder. Via DigiD wordt gecontroleerd dat de juiste gegevens van de juiste patiënt/zorgconsument worden opgehaald.

Drimpy was al een MedMij gecertificeerd PGO en is nu ook DVZA met het MedMij label. Drimpy kan hiermee de uitwisseling versnellen voor zorg systemen die geen DVZA functionaliteiten hebben. Zo hebben we nu ook voor een aantal klanten als koplopers kunnen zorgen dat zij hun VIPP-traject kunnen starten en gaan we dit voor de meeste van de zorgaanbieder klanten bij Drimpy de komende tijd ook verzorgen (hierover in een volgend bericht meer). Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO zoals Drimpy gebruiken. Dat is goed en belangrijk voor patiënten/zorgconsumenten, maar ook voor hun zorgverleners, voor zorgaanbieders én voor de zorg in het algemeen.

Drimpy DVZA heeft zich nu al voor twee gegevensdiensten gekwalificeerd: BasisGegevens Zorg (BgZ) en Documenten (PDF/A – oftewel verslagen, diagnoses, brieven van de huisarts, etc.). De komende tijd zullen we nog meer gegevensdiensten gaan kwalificeren.

Voor meer over deze berichtgeving zie het nieuwsbericht van MedMij.

Heeft u als zorgaanbieder of als leverancier van zorg informatie systemen nog geen DVZA functionaliteit? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Drimpy is u graag van dienst en helpt u om uw MedMij label te behalen.