Home » Nieuws & Blog » Verwijsbrieven en verslagen huisarts opgehaald door Drimpy

Verwijsbrieven en verslagen huisarts opgehaald door Drimpy

PRIMEUR: Eerste patiënten kunnen nu ook verwijsbrieven en verslagen ophalen in hun Drimpy PGO.

Patiënten in de regio Nijmegen en Uden kunnen dankzij Drimpy sinds 15 maart als eerste in Nederland belangrijke documenten ophalen. Het gaat om verwijsbrieven, radiologie verslagen en brieven van medisch specialisten aan een huisarts. Er wordt gebruik gemaakt van de MedMij informatiestandaard PDF/A. Met deze mogelijkheid zijn patiënten nu in staat hun dossier verder aan te vullen zodat ze nog meer regie krijgen over hun eigen zorgproces. Nu Drimpy PGO dit succesvol in de praktijk heeft gebracht, kunnen patiënten in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die voor PDF/A gekwalificeerd is, zoals Drimpy PGO, deze belangrijke documenten ophalen. Leveranciers TransHis en ChipSoft integreren deze nieuwe functionaliteit daarom ook als eerste in hun huisartsinformatiesystemen.

Eind vorig jaar hadden patiënten in de regio Nijmegen ook al een primeur na succesvolle praktijkproeven voor de uitwisseling van huisartsgegevens via Drimpy PGO.

De functionaliteit
De functionaliteit is succesvol getest door OPEN-Mij, een initiatief van VIPP OPEN. Hierin is samen met VZVZ op gecontroleerde wijze beproefd of de uitwisseling van huisartsgegevens tussen het huisartsinformatiesysteem (HIS) en een PGO correct werkt en geschikt is voor grootschalig gebruik. Nu ook deze testen succesvol zijn afgerond, worden tijdens het gebruik de ervaringen van patiënten en zorgverleners verzameld.

“Eerste patiënten kunnen nu ook verwijsbrieven en verslagen ophalen in PGO”

Succesvol
Na de succesvolle implementatie in de regio Nijmegen en Uden is een landelijke uitrol de volgende stap. De HIS-leveranciers zijn eind vorig jaar gekwalificeerd voor de PDF/A documenten. De informatiestandaard PDF/A staat voor Portable Document Format Archivable. Het is een speciale variant van het gewone PDF die specifiek ontwikkeld is voor lange termijn archivering. Gebruik van deze standaard betekent in dit verband een primeur binnen de huisartsenpraktijken.

Patiënten
Patiënten in de regio Nijmegen en Uden kunnen sinds 15 maart 2021 nu ook belangrijke documenten ophalen in het persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Drimpy. Het gaat om verwijsbrieven, radiologie verslagen en brieven van medisch specialisten aan een huisarts.

Primeur
Deze primeur is gerealiseerd door Drimpy PGO in samenwerking met het huisartsinformatiesysteem (HIS) TransHis (leverancier Orfeus bv). Er is gebruik gemaakt van de MedMij informatiestandaard PDF/A. De functionaliteit is succesvol getest door OPEN-Mij, een initiatief van OPENEerstelijn (VIPP OPEN), zodat landelijke uitrol nu de volgende stap is.

Mocht u het gehele artikel van Stichting Legio willen lezen klik dan hier.