Home » Nieuws & Blog » GGZ gegevens als eerste door Drimpy PGO opgehaald

GGZ gegevens als eerste door Drimpy PGO opgehaald

Vrijdag 19 februari 2021 heeft Drimpy als allereerste Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) GGZ gegevens van een GGZ-instelling weten op te halen. Hierbij heeft een patiënt ingelogd in de testomgeving van Drimpy om zijn eigen gegevens van GGZ-Friesland te kunnen bekijken. Een mooie mijlpaal om gegevensuitwisseling voor de patiënt mogelijk te maken in alle zorgtakken, zoals bijvoorbeeld eerder in de huisartsenzorg.

Tijdens een werkbezoek van Directeur Generaal, Ronnie van Diemen (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport) heeft Drimpy succesvol de uitwisseling tussen GGZ-Friesland kunnen tonen. De uitwisseling is uitgevoerd samen met de ICT-leverancier van GGZ-Friesland, Code24. Tijdens de livegang is gedemonstreerd hoe een patiënt van GGZ-Friesland zijn eigen GGZ gegevens kan ophalen uit het systeem van de zorgverlener (Code24) naar het systeem van de patiënt (Drimpy). Hierdoor wordt het voor de patiënt mogelijk om zijn gegevens mee te kunnen nemen naar andere (GGZ) zorginstellingen.

Zowel Drimpy als Code24 hebben beide op voorhand het MedMij label behaald om aan te tonen dat gegevens op een veilige en gestandaardiseerde manier wordt uitgewisseld. Dit is tevens de eerste keer dat GGZ gegevens zijn opgehaald bij zowel een ICT leverancier als een PGO. Uiteindelijk zal het voor de patiënten van GGZ-Friesland mogelijk worden om hun eigen gegevens in hun PGO op te vragen.

Programmamanger van VIPP GGZ Margon Tuinstra heeft aangegeven dat wanneer de 87 instellingen zijn aangesloten bij MedMij, dat bijna 600.000 patiënten de mogelijkheid krijgen om inzicht te krijgen in hun eigen medische gegevens via een PGO.

Met deze mijlpaal staan wij als PGO aan het begin van de standaardisatie van de gehele zorg. Dit om patiënten inzicht te geven en de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens op te kunnen halen naar een PGO, zoals Drimpy.

Mocht u meer informatie willen lezen over deze livegang volg dan deze link:
Eerste informatie stroom van ggz-instelling naar PGO!

Onderstaand vind je het filmpje dat gedeeld is door VIPP GGZ. Hierin zie je het Werkbezoek directeur-generaal Curatieve Zorg Ronnie van Diemen.

UPDATE: Op 15 april 2021 heeft Drimpy als eerste in Nederland de GGZ-gegevens in de praktijk uitgewisseld. Een patiënt heeft als echte primeur haar eigen bestaande gegevens live opgehaald naar haar profiel in Drimpy. U kunt dit bericht en de video bekijken via de volgende link: GGZ-gegevens als eerste opgehaald in Drimpy PGO door patiënt