Home » Nieuws & Blog » Medizorg ontvangt officieel eHealth certificaat

Medizorg ontvangt officieel eHealth certificaat

Met gepaste trots feliciteert Drimpy haar partner Medizorg met het verkrijgen van het eerste officiële eHealth-certificaat in Nederland!

Op dinsdag 6 november heeft mevrouw Manon Notenboom, kwaliteitsmanager van Medizorg uit handen van mevrouw Marita Meulmeester, beleidsmedewerkster bij patiëntenfederatie NPCF en de heer René Ungerer, directeur van de Stichting Quality Assurance E-Health (QAEH) als eerste in Nederland het keurmerk e-Health op het gebied van telemonitoring ontvangen.

De stichting Quality Assurance E-health heeft (QAEH) heeft in totaal drie certificaten uitgereikt aan organisaties die op een veilige manier zorg op afstand leveren, waaronder Medizorg.

De onafhankelijke stichting toetst of organisaties aan de eisen voldoen die zijn gebaseerd op de nationale norm NEN 8028 (Medische informatica – Kwaliteitseisen telemedicine). Deze norm voor zorg op afstand is de voorloper van de internationale norm voor E-health. De eisen hebben betrekking op het in kaart brengen van de risico’s, het voorkomen of verkleinen ervan en het borgen van samenwerking tussen de partijen die gezamenlijk de zorg op afstand leveren.

Bij het opstellen van de eisen zijn alle betrokken ketenzorgpartijen, zoals de patiënten, zorgprofessionals, zorginstellingen, leveranciers en fabrikanten betrokken geweest. Zo heeft patiëntenfederatie NPCF zich vooral bemoeid met de NEN-norm Telemedicin ( NEN8020).

Bronnen:
Medizorg – Medizorg ontvangt als eerste in haar branche het e-Health keurmerk op het gebied van telemonitoring
Emerce – Eerste eHealth-certificaten uitgereikt.
QAEH – Stichting Quality Assurance E-Health.