Home » Nieuws & Blog » Elektronisch Patiëntdossier (EPD): een stap vooruit

Elektronisch Patiëntdossier (EPD): een stap vooruit

Elektronisch Patiëntdossier (EPD) is een stap vooruit voor de zorgverlening. Op 5 november begint een campagne die Nederlanders ertoe moet aanzetten dat zij hun fiat geven aan de uitwisseling van hun medische gegevens. Huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen kunnen dan elkaars dossiers van eenzelfde patiënt inzien. Wie bij een zorgverlener langskomt, wordt om toestemming gevraagd. Vorig jaar blokkeerde de Eerste Kamer het EPD nog omdat de privacy in het geding zou zijn.

Een nieuwe vereniging van huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen hebben een nieuw systeem bedacht, samen met de zorgconsumentenfederatie, ziekenhuizen en het Nictiz. In dit nieuwe EPD-systeem komen alleen degenen die uitdrukkelijk toestemming geven om zijn of haar gegevens te laten uitwisselen tussen zorgverleners.
De patiënt zelf kan zijn/haar gegevens bij de zorgverleners inzien. Dat zal nogal wat tijd gaan kosten voor de zorgverleners. Als een praktijk assistente bijvoorbeeld 10 minuten de patiënt iets wil tonen, dan kost dat al gauw op jaarbasis voor bijvoorbeeld 2000 patiënten zo’n 5 weken.
Drimpy stelt dat het makkelijker zou zijn als de patiënt ook de informatie voor zichzelf digitaal mag beheren en deze zo ook makkelijk  thuis kan inzien.
Net zoals nu al op enkele plaatsen gebeurt, kan de patiënt in overeenstemming met de zorgverlener zijn gegevens op z’n mist in kopie beheren.

Positieve ontwikkeling
Bij het EPD gaat het voornamelijk om de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen. Het is dan ook echt gericht op en gemaakt voor de zorgverlening.
Volgens Drimpy is dit een enorme positieve ontwikkeling. Vaak zijn de gegevens van een patiënt in het ziekenhuis verouderd, en moet er veel tijd worden besteed aan het actualiseren ervan. Het wordt nu eenvoudiger om aan te sluiten op deze nieuwe EPD-systematiek van de zorgverleners zodat de patiënt de gegevens, die bij huisartsen, apotheken en ziekenhuizen beschikbaar zijn, kan verzamelen in het systeem Drimpy dat voor de patiënt is gemaakt. Deze kan op Drimpy de gegevens zelf beheren en delen met zijn/haar eigen en betrokken zorgverleners. De patiënt heeft deze dan ook in het buitenland en op vakantie beschikbaar.
De gegevens op Drimpy kan de patiënt ook aanvullen met ontbrekende eigen gegevens, zoals die van bijvoorbeeld de tandarts, fysiotherapeut en/of para-medici. Maar ook gegevens als medicijnen, voedingssupplementen, hulpmiddelen en andere belangrijke (medische/ gezondheid) informatie. Of bijvoorbeeld de namen en adressen/telefoons van zijn zorgverleners: ook handig om die direct bij de hand te hebben!
Bovendien is het mogelijk om in overleg met de zorgverleners in het eigen dagboek dat Drimpy ook heeft, bepaalde medisch belangrijke parameters bij te houden.

Het nieuwe systeem van het EPD is niet van u als patiënt en er zijn geen mogelijkheden voor zelfmanagement, het bijhouden van dagelijkse meetwaarden en het veilig delen en onderling  communiceren met de zorgverlening online, op afstand.  Maar het is wel een stap vooruit. De zorgverlening zal zich hiermee meer openstellen voor de mensen waar het om gaat: de patiënt. Dat alleen al is naar onze mening een positieve trend en wij als Drimpy ondersteunen dat volledig!

Bron
De Volkskrant: Elektronisch Patiëntdossier voor iedereen die dat wil.