Home » Nieuws & Blog » Medizorg neemt eHealth oplossing Drimpy in gebruik

Medizorg neemt eHealth oplossing Drimpy in gebruik

Toepassing van social media bij chronische ziekten nu al veelbelovend. Medizorg, specialist in ziekenhuisverplaatste zorg, gaat gebruik maken van Drimpy.

Drimpy: sociaal platform voor patiënt en arts
Medizorg, specialist in ziekenhuisverplaatste zorg, gaat gebruik maken van Drimpy: een online platform waarop patiënten informatie over hun gezondheid kunnen bewaren, kunnen uitwisselen en advies kunnen vragen aan zorgverleners. Ook zorgprofessionals kunnen zich aanmelden en daardoor tijd en kosten besparen. Behandelaars kunnen zelf vragenlijsten opstellen, naar hun patiënten versturen en zo in één oogopslag inzichtelijk krijgen welke patiënten met gezondheidsproblemen kampen. Zo kunnen behandelaars in de eerste en tweede lijn gezamenlijk zien hoe het met de patiënt gaat. eHealth: “Precies zoals de minister dat toejuicht”, aldus Medizorg.

Medizorg, specialist in ziekenhuisverplaatste zorg.Belang social media in de zorgsituatie
Medizorg wil de zorg op afstand tussen ziekenhuizen en de patiënt thuis, zo goed mogelijk faciliteren: “Patiënten willen steeds meer serieus genomen worden en invloed kunnen uitoefenen voor en tijdens hun behandeling. Ook ziekenhuizen zien dat het accent verschuift van (eenzijdige) zorgverlening naar meer samenwerking en dialoog. De komst van internet en vooral social media zoals Facebook heeft de behoefte aan een transparant, beheersbaar en veilig medisch zorgnetwerk versneld. Drimpy voorziet in die eHealth behoefte.”

De online patiënt
Nu heeft een patiënt alleen kans te reageren tijdens het consult, maar vaak willen patiënten later nog terugkomen op de informatie die is verschaft . Met Drimpy zijn gegevens langer en beter inzichtelijk, kun je zaken laten bezinken, navraag doen bij bijvoorbeeld familie of lotgenoten en er daarna alsnog online een vraag over stellen aan de arts. Volgens Medizorg biedt het platform een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke stimulans voor zowel patiënt als zorgverlener om de behandeling meer als een gedeelde verantwoordelijkheid te ervaren.

Informatieveiligheid
Persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens worden op drimpy.com streng beveiligd conform de norm informatiebeveiliging voor de zorgsector (NEN 7510) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medewerkers van Drimpy hebben een geheimhoudingsplicht en alle aangesloten zorgprofessionals worden gecontroleerd voordat ze (in de hoedanigheid) als zorgverlener op het platform actief kunnen zijn. Gebruikers van Drimpy worden daarom geadviseerd alleen door Drimpy toegelaten zorgverleners uit te nodigen tot hun persoonlijke of medische zorgnetwerk.

Medizorg
Medizorg is de specialist in thuisbehandelingen. Sinds 1995 begeleidt zij patiënten in hun behandeling en biedt medicatielevering en –toediening thuis of op het werk. Thuis behandeld worden is voor heel veel mensen een uitkomst; je eigen leven en werk kunnen zoveel mogelijk doorgang blijven vinden. Ook ziekenhuizen worden minder belast; patiënten kunnen immers sneller naar huis en thuis blijven voor hun behandeling. Medizorg is actief in medicatie en infusietherapie, lichtbehandelingen, diabeteszorg, medische voeding en wondzorg.

Lees het bericht op de website van MediZorg: Medizorg neemt eHealth oplossing Drimpy in gebruik.