Home » Nieuws & Blog » Lancering MedMij Afsprakenstelsel – Meer Regie voor Patiënten

Lancering MedMij Afsprakenstelsel – Meer Regie voor Patiënten

MedMij is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Het programma Meer Regie over Gezondheid (NPCF, Nictiz en VWS) maakte de naam MedMij vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam op 10 juni 2016. De lancering van MedMij was een feit.

Natuurlijk doet ook Drimpy mee aan de ontwikkeling van deze set van eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Met MedMij wordt in kaart gebracht waaraan een persoonlijke gezondheidsomgeving moet voldoen, om een MedMij Label te mogen ontvangen. Drimpy vindt dat belangrijk, zodat u straks een betrouwbare keuze kunt maken en we hebben deze samenwerking dan ook Drimpyfied ’thumbs up’ gegeven. Drimpy steunt Medmij dus officieel.

Drimpy oprichter en directeur Arnold Breukhoven zet handtekening als steunbetuiging aan MedMij

Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

De huidige samenwerkende partijen ontwikkelen geen fysieke omgeving, maar brengen het programma slechts in kaart en stellen vast waar MedMij aan moet voldoen. “We gaan basiseisen en technische standaarden opstellen, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatie-overzicht downloaden in je omgeving, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken”, zegt Lies van Gennip tijdens de bekendmaking van MedMij, directeur van het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth Nictiz, over de lancering van MedMij. In de huidige digitale wereld willen mensen steeds meer weten, over anderen en over zichzelf. Ook gezondheidsgegevens worden steeds belangrijker. Door deze onder te brengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen mensen gegevens uit hun medische dossiers inzien, maar ook kunnen ze zaken zo zelf regelen en meten met apps. Mensen hebben op deze manier meer de regie over hun eigen gezondheid.

Informatie integreren met diensten

Onderdeel van MedMij is een ‘afsprakenstelsel’, waaronder financieringsvoorstellen en juridische aandachtspunten, op basis waarvan leveranciers en zorgverleners een persoonlijke gezondheidsomgeving en aanvullende diensten kunnen (laten) ontwikkelen. Dianda Veldman is directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie en voorzitter van het programma: “Het gaat niet alleen om beschikbaar stellen en kunnen delen van gezondheidsgegevens, maar ook om de integratiemogelijkheden ervan met digitale gezondheidsdiensten. Het programma kijkt naar ervaringen van patiënten in binnen- en buitenland en maakt zichtbaar welke functies de patiënten ondersteunen in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. ‘Stel dat je na een periode van ziekte aan je herstel wilt werken. Dan kun je hiervoor doelen formuleren op je persoonlijke gezondheidsomgeving en gebruik maken van functies als een beweegapp en een slaapapp om deze te bereiken. Patiënten krijgen hulp van beweegopdrachten om zelf te werken aan herstel. En ze krijgen inzicht in de relatie tussen bewegen, slapen en het effect hiervan op de gezondheid.’