Home » Nieuws & Blog » Partnerinitiatief PGD Kader 2020

Partnerinitiatief PGD Kader 2020

Het project PGD Kader 2020 is door de patiëntenfederatie NPCF, de artsenfederatie KNMG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgestart om een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. Het zogenaamde PGD Kader. We zijn enorm trots dat Drimpy sinds februari 2015 officieel is toegelaten om met één van de lopende projecten als partnerinitiatief de samenwerking met de projectpartners rondom het PGD Kader 2020 in te vullen.

PGD Kader 2020De projectpartners bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en gaan werken met partnerinitiatieven uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten krijgt.

De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de drie partijen in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA): NPCF, KNMG en ZN. De stuurgroep houdt toezicht op en geeft sturing aan de uitvoering van het project. De dagelijkse gang van zaken van het project PGD-Kader 2020 ligt bij de projectgroep. De projectgroep is een jointteam van NPCF en Capgemini Consulting. Zij draagt zorg voor de uitvoering van alle onderdelen van het project.

Drimpy & Partnerinitiatief PGD Kader 2020
Voor dit partnerinitiatief is gekozen voor een lopend project gericht op ouderenzorg en ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen, namelijk het Project ReAAL waar Drimpy één van de participanten is.

Drimpy richt zich als onafhankelijke organisatie dan ook op het samen brengen van de ‘zorg-driehoek’ (patiënt, zorgverlener, instelling/organisatie) door middel van het beschikbaar maken van (zorg)informatie voor, door en via de patiënt op basis van zelfmanagement, interactie en samenwerking. Drimpy heeft zich als doel gesteld om via dit partnerinitiatief in samenwerking met de NPCF meer inzicht te krijgen in de adoptie van een PGD voor de genoemde zorg-driehoek.

Meer informatie kunt u vinden op onze projecten pagina en op de PGD Kader 2020 omschrijving.
Lees ook het nieuwsbericht over het Nationale PGD Kader 2020.