Home » Nieuws & Blog » Nationale PGD Kader 2020

Nationale PGD Kader 2020

Jongstleden is Drimpy beoordeeld en toegevoegd aan het overzicht door de NPCF en CapGemini van Nederlandse PGD’s. Tijdens het Nationale PGD Kader 2020 congres op 18 November zal dit overzicht officieel bekend gemaakt worden. Als Drimpy zijn wij natuurlijk zeer trots dat wij aan dit overzicht zijn toegevoegd.

Hoewel de voordelen van het hebben van een Persoonlijk Gezondheidsdossier zonneklaar zijn, wordt het in Nederland nog maar door heel weinig mensen gebruikt. Het schiet niet op. Dat kan en moet beter. Op dit moment is de kennis rondom PGD’s enorm versnipperd. Dat betekent dat iedere keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, terwijl het meeste al beschikbaar is. Dat is zonde en werkt contraproductief. Bundeling van beschikbare (internationale) kennis is dus essentieel. Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog witte vlekken: die kunnen heel gericht mede op basis van praktijkervaring worden ontdekt. Daarom slaan de patiëntenfederatie NPCF, de artsenfederatie KNMG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de handen ineen in het project PGD-Kader 2020.

Wat is het Nationale PGD Kader 2020
Het project PGD Kader 2020 is door deze drie organisaties opgestart om een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. Het zogenaamde PGD Kader. De projectpartners bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en gaan werken met partnerinitiatieven uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten krijgt.

De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de drie partijen in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA): NPCF, KNMG en ZN. De stuurgroep houdt toezicht op en geeft sturing aan de uitvoering van het project.
De dagelijkse gang van zaken van het project PGD-kader 2020 ligt bij de projectgroep. De projectgroep is een jointteam van NPCF en Capgemini Consulting. Zij draagt zorg voor de uitvoering van alle onderdelen van het project.

Zie ook:
Projecten Pagina
Project PGD Kader 2020 Pagina
Nieuwsbericht Partnerinitiatief PGD Kader 2020