Home » Nieuws & Blog » Stichting RijnmondNet & Project ReAAL

Stichting RijnmondNet & Project ReAAL

Recent zijn Stichting RijnmondNet en Drimpy een partnerschap aangegaan met betrekking tot het verbeteren van de communicatie tussen patiënten en zorgverleners. Tevens is Drimpy officieel participant van het Project ReAAL en zullen Drimpy en Zorgportaal Rijnmond digitale koppelingen realiseren zodat deze gegevens binnen Drimpy kunnen worden ontsloten.

Stichting RijnmondNet is een stichting die zich richt op zorginnovatie. De stichting heeft primair als taak de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten te verbeteren. In opdracht van en in nauwe samenwerking met zorginstellingen uit de regio coördineert Stichting RijnmondNet verbeterprojecten. Stichting RijnmondNet biedt aangesloten instellingen ook een aantal producten aan. Zo kunnen organisaties gebruikmaken van de veilige infrastructuur voor elektronische communicatie (glasvezelnetwerk). Daarnaast biedt de stichting nog een aantal producten aan waarmee zorgverleners snel, veilig en verantwoord digitale informatie kunnen uitwisselen, zoals zorgmail en Zorgportaal Rijmond. Stichting RijnmondNet is eind jaren tachtig opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke partner voor zorginstellingen in de regio Rijnmond.

Zorgportaal Rijnmond is dé plek voor het vinden van de juiste informatie op het gebied van zorg en welzijn in de regio Rijnmond. Het portaal is een beveiligde website waar burgers en zorgprofessionals veilig gegevens kunnen uitwisselen en betrouwbare informatie snel en gemakkelijk vinden. Zo draagt het Zorgportaal Rijnmond bij aan toegankelijke en efficiënte zorg- en hulpverlening. Het Zorgportaal is zelf geen zorgorganisatie en bewaart dan ook geen medische gegevens van gebruikers van het portaal.

De komende tijd gaan Zorgportaal Rijnmond en Drimpy (Patiënt Gezondheid Dossier of PGD) verschillende digitale koppelingen realiseren, waarbij Drimpy de gegevens zal ontsluiten binnen het Project ReAAL. Deze strategische samenwerking tussen Stichting RijnmondNet en Drimpy binnen project ReAAL is de eerste officiële samenwerking met StichtingRijnmondNet en Zorgportaal Rijnmond. zie ook het nieuwsbericht op Zorgportaal Rijnmond.

Drimpy en Project ReAAL
Het Project ReAAL is een driejarig implementatieproject binnen het EU programma ICT-PSP (Ambient Assisted Living, AAL). Vanwege de vergrijzing is er toenemende aandacht voor de toepassing van technologie om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten zijn. Slimme applicaties zouden ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen. Overall doel van het project is aantonen dat open platforms een marktdoorbraak in het domein van Ambient Assisted Living kunnen helpen bereiken. Open platforms kunnen de middleware vormen voor allerlei AAL applicaties en interoperabiliteit bevorderen. Binnen het ReAAL project wordt het open platform universAAL gebruikt, dat met eerdere EU subsidies is ontwikkeld en op dit moment de meeste potentie heeft om hét open platform van Europa te worden.

Om de potentie van UniversAAL aan te tonen worden in zeven Europese landen pilots ingericht, met in totaal meer dan 7000 gebruikers (ouderen, naasten, zorgverleners) en een brede variëteit aan AAL applicaties en diensten.

De Nederlandse pilot, Project ReAAL, vindt plaats in de regio Rijnmond. Stichting RijnmondNet/Zorgportaal Rijnmond leidt de implementatie. De technische partner is kenniscentrum Smart Homes en de evaluatiepartner het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel in de regio Rijnmond is om 1700 gebruikers te ontsluiten die van één of meerdere toepassingen gebruik maken om ouderen langer zelfstandig te laten zijn.

Drimpy zal als participant van Project ReAAL de gegevens die in dit project worden gegenereerd door verschillende apps, tools en devices ontsluiten. De zorgconsument of patiënt kan op die manier ook deze gegevens eenvoudig bekijken en beheren via Drimpy, uw Persoonlijk Gezondheid Dossier (PGD).

Zie ook:
Projecten Pagina
Project ReAAL Pagina