Home » Projecten & Usecases » Project ReAAL – Ouderen langer zelfstandig thuis

Project ReAAL – Ouderen langer zelfstandig thuis

Het Project ReAAL is een driejarig implementatieproject in regio Rijnmond binnen het EU programma ICT-PSP (Ambient Assisted Living, AAL). Vanwege de vergrijzing is er toenemende aandacht voor de toepassing van technologie om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten zijn. Slimme applicaties zouden ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen.

Project ReAAL, toepassing van technologie om ouderen in de regio Rijnmond langer zelfstandig te kunnen laten zijn.Overall doel van het project is aantonen dat open platforms een marktdoorbraak in het domein van Ambient Assisted Living kunnen helpen bereiken. Open platforms kunnen de middleware vormen voor allerlei AAL applicaties en interoperabiliteit bevorderen. Binnen het ReAAL project wordt het open platform universAAL gebruikt, dat met eerdere EU subsidies is ontwikkeld en op dit moment de meeste potentie heeft om hét open platform van Europa te worden.
Om de potentie van universAAL aan te tonen worden in zeven Europese landen pilots ingericht, met in totaal meer dan 7000 gebruikers (ouderen, naasten, zorgverleners) en een brede variëteit aan AAL applicaties en diensten.

Drimpy & Project ReAAL

De Nederlandse pilot, Project ReAAL, vindt plaats in de regio Rijnmond. Stichting RijnmondNet/Zorgportaal Rijnmond leidt de implementatie van het project ReAAL. De technische partner is kenniscentrum Smart Homes en de evaluatiepartner het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel in de regio Rijnmond is om bij minimaal 1700 burgers de zelfredzaamheid te vergroten door middel van het toepassen van diverse eHealth toepassingen zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen zijn. Sinds december 2014 is Drimpy participant van het Project ReAAL.

Gedurende dit project zullen er allereerst verschillende technische koppelingen worden gemaakt tussen de participerende zorg gerichte organisaties en Drimpy. Voorbeelden zijn het weergeven, bewaren en delen van gegevens en documenten en het koppelen met verschillende apps, tools, devices en systemen voor het automatisch toevoegen van gegevens aan het PGD van de patiënt. De zorgconsument of patiënt kan op die manier ook deze gegevens eenvoudig bekijken en beheren via Drimpy

Participerende Zorggerichte Organisaties verbonden aan Project ReAAL
DrimpyPersoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van de zorgconsument.
Almende GroepVitAAL app voor monitoring fysieke activiteit, coaching en valdetectie.
Medicine MenMedicatiemanagement met behulp van smartwatch technologie.
NetMedicalWeegschaal en bloeddrukmeters.
CuravistaDagboeken voor zelfmanagement.
MiBidaBeeldcommunicatie.
MindDistrictOnline zelfhulp binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Meerwaarde burgers en arts/specialist

Van belang voor de aan het Project ReAAL verbonden ouderenzorg instellingen is de rol van zelfmeting in de behandeling en de meerwaarde voor burgers en arts/specialist. Voor dit project ReAAL, gaat Drimpy als PGD de door de gebruikers gegenereerde gegevens ontsluiten zodat ook de zorgprofessional deze gegevens centraal kunnen bekijken en gebruiken gedurende de behandeling en/of ziekte van de zorgconsument. In samenwerking met deze ouderenzorg instellingen, realiseert Drimpy mogelijkheden voor mantelzorg en voor familie/vrienden om het dossier bij te houden voor partner, kind en ouder. Op deze manier ontstaat er een betere samenwerking tussen de zorgconsument en zijn/haar omgeving evenals tussen de verschillende zorg professionals van deze zorgconsument.

Participerende Ouderenzorg Instellingen verbonden aan Project ReAAL
Lelie ZorggroepZorg- en hulpverlening ouderenzorg. Wonen, zorg, welzijn. Mantelzorg, thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis.
Maatschappelijk Ondersteunings BureauWonen, zorg, welzijn en hulpverlening tot aan langdurige zorg en kleinschalige woonvormen.
Internationale Zorg Aan HuisThuiszorg IZAH is een interculturele instelling die hulpverlening biedt aan mensen met een beperking.
SonneburghWonen, welzijn en/of behandeling ouderenzorg. Verpleeghuis, verzorgingshuizen en servicewoningen.
CalibrisKenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport. Vaststelling kwalificaties.
LaurensWonen, diensten en ouderenzorg, revalidatie, verpleging. Thuiszorg, permanente/tijdelijke woonruimte met zorg.
Diëtistenpraktijk Health Risk ControlGezondheidsadviesbureau welke zich richt op preventieve (voedings)voorlichting en dieetadvisering.
Stichting HumanitasZorg, welzijn, huisvesting, maatschappelijke dienstverlening. Vrijwilligerswerk, revalidatie, mantelzorg.

Voor dit project ReAAL, gaat Drimpy als PGD de door de gebruikers gegenereerde gegevens ontsluiten zodat de zorgconsument en zorgprofessional deze gegevens centraal kunnen bekijken, gebruiken, beheren en op kunnen acteren gedurende de behandeling en/of ziekte.

Sinds februari 2015 is Drimpy officieel toegelaten om met één van de lopende projecten als partnerinitiatief de samenwerking met de NPCF rondom het PGD Kader 2020 in te vullen. Voor dit partnerinitiatief is gekozen voor een lopend project gericht op ouderenzorg en ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen, namelijk het Project ReAAL.

Project Naam:

Project ReAAL.

Project Looptijd:

Januari 2013 – April 2016.

Project Omschrijving:

In de regio Rijnmond 1700 zorgconsumenten te ontsluiten die van één of meerdere AAL gekoppelde toepassingen gebruik maken om ouderen langer zelfstandig te laten zijn, met als doel om de potentie van univerAAL aan te tonen.

Project Partners:

Stichting RijnmondNet/Zorgportaal Rijnmond

Stichting RijnmondNet/Zorgportaal Rijnmond
Stichting RijnmondNet richt zich op zorginnovatie, met als primaire taak de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten te verbeteren. Zorgportaal Rijnmond is dé plek voor het vinden van de juiste informatie op het gebied van zorg en welzijn in de regio Rijnmond en product van Stichting RijnmondNet.

Smart Homes

Smart Homes
Smart Homes is het Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen In Nederland. Sinds 1993 houdt Smart Homes zich bezig met de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegankelijke technologische oplossingen en diensten in de persoonlijke woon- en leefomgeving.

Erasmus Universiteit - Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG)

Erasmus Universiteit Rotterdam
Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is een toonaangevend instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Het iBMG is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.