Home » Nieuws & Blog » De zorg is aan het veranderen

De zorg is aan het veranderen

Tot op heden was het vooral zo dat de zorgverlener vrij eenzijdig aan de patiënt voorschreef wat hij of zij moest doen of ondergaan aan therapie, nu zien we steeds meer een gezamenlijke benadering van de problematiek van de aandoening (Gezondheid 2.0).

Het accent verschuift van het (eenzijdig) verlenen van zorg naar een gezamenlijke en integrale benadering van verlenen van zorg en behouden van gezondheid.  Dit is alleen mogelijk door interactie tussen zorg professional en patiënt/zorg consument enerzijds en de participatie van alle betrokken samenwerkende zorg partijen met de patiënten anderzijds. Een interactie via internet, op eenzelfde platform en in de beslotenheid van privacy voor de patiënt/zorg consument (Social Health of ook wel Participatory Health).

Drimpy is een initiatief dat voor deze ontwikkeling de technologische grondslag legt in een nieuw, integraal ontwikkeld, op internet gebaseerd platform. Drimpy is hét onafhankelijke sociaal media gezondheidsplatform. Patiënten en zorgverleners kunnen zich gratis registreren en gratis gebruik maken van hun persoonlijke zorg profiel. Maak dus snel uw eigen zorg profiel aan!

Drimpy biedt de patiënt de mogelijkheid om lering te trekken uit de eigen data en die van anderen en om daar interactief mee om te gaan. Drimpy richt zich zowel op de zorg voor de eigen gezondheid in de gezonde situatie, als op de situatie met klachten over de gezondheid, alsmede op een specifieke klacht, behandeling of ziektebeeld en de manier waarop de patiënt daarmee omgaat. In die zin geeft Drimpy inhoudt aan patiënt/vraaggerichte zorg. Conceptueel werkt en kijkt het bedrijf dus naar en vanuit van de patiënt.

Drimpy gaat er expliciet van uit dat de patiënt niet zonder de medisch zorg kan en dat naarmate de interactie tussen zorgverlener en patiënt beter, effectiever en efficiënter is geregeld, de gezondheid zelf en de processen daaromheen profiteren.

Patiënten zijn nog steeds grotendeels een ongebruikte bron van medische informatie en data, zowel voor zichzelf als voor de zorgsector. Drimpy zorgt voor de nieuwe manier om deze data te verzamelen, te categoriseren, weer te geven en vooral om deze informatie te gebruiken. Via applicaties die (gezondheid) informatie vergaren van het alledaagse leven, reikt Drimpy patiënten nieuwe hulpmiddelen aan die hun helpen om actief en effectief met hun gezondheid bezig te zijn. Tegelijk kunnen de verschillende zorg partijen, tot op zekere hoogte en met expliciete toestemming van de betreffende patiënt, deze informatie ook gebruiken en de patiënt (elkaar en andersom) bereiken met feedback, ondersteuning en verdere informatie.

Drimpy bedient niet alleen alle kanten van de zorg; de mens, de specialist, de instelling en het medisch bedrijf, maar zorgt er ook voor dat de specifieke content en gegevens die elk van deze partijen genereren en wensen, op het juiste moment en voor de juiste partij binnen handbereik is.