Home » Nieuws & Blog » Alles over de Persoonlijke GezondheidsOmgeving of PGO
persoonlijke gezondheidsomgeving

Alles over de Persoonlijke GezondheidsOmgeving of PGO

Medische gegevens van bijna iedereen zijn opgeslagen in de dossiers van de diverse zorgverleners (zoals bijvoorbeeld de huisarts, specialist, apotheker) en instellingen (ziekenhuis, kliniek, GGZ- en VVT- instelling) waarmee je te maken hebt (gehad). Ook via eigen apps en wearables kun je gegevens verzameld hebben. Al deze gegevens blijken in de praktijk moeilijk toegankelijk te zijn voor elkaar en zelfs de eigenaar van al deze gegevens, ja jij zelf dus, mist vaak het overzicht hiervan. 

Op meerdere plekken liggen dus delen van jouw gezondheidsgegevens opgeslagen. Dit is niet alleen onhandig, maar kan zelfs levensbedreigend zijn! Dit wordt aan de hand van twee use cases (voorbeelden uit de praktijk) in dit artikel beschreven. 

Vervolgens wordt een oplossing voor dit probleem aangedragen: de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). In dit artikel delen we alles over de persoonlijke gezondheidsomgeving of PGO, wat het te bieden heeft en wat dit jou kan opleveren.

Nieuwsgierig geworden? Lees verder!

Medische gegevens van een persoon zijn verspreid opgeslagen op meerdere locaties.

USE CASE 1: Sylvia, een vrouw die op jonge leeftijd borstkanker kreeg.

Zij vertelt hoe ze door haar ziekte merkte dat gegevensuitwisseling in de zorg niet goed geregeld was: “Voordat ik 15 jaar geleden ziek werd, had ik een eigen ICT-bedrijf en hield ik mij al bezig met vernieuwingen en de ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling. Informatie delen met anderen was voor mij heel normaal. Maar toen ik ziek werd, kwam ik erachter dat gegevensuitwisseling in de zorg helemaal niet vanzelfsprekend was. Ik was echt stomverbaasd, want dat leverde in mijn geval zelfs levensbedreigende situaties op. Toen ik van Rotterdam naar Enschede verhuisde, wisten mijn nieuwe artsen niets over mij. Ik ben in behandeling bij vier verschillende ziekenhuizen en zij weten vrijwel niets van elkaar. Dat móet echt anders.”
Een ander gegeven is dat chronische patiënten zoals ik aanlopen tegen de maximale bewaarplicht die zorgverleners hebben. “Zorgaanbieders hoeven medische gegevens slechts 20 jaar te bewaren. Ik kreeg 15 jaar geleden borstkanker met uitzaaiingen en heb nu te maken met de zogenoemde ‘late gevolgen’ van kanker, waaronder hartfalen en chronische ontstekingen. De gegevens van toen zijn nodig bij vervolgbehandelingen. Dat zien we bij veel chronische patiënten. Je bent niet ‘maar’ 20 jaar chronisch ziek, dat ben je je hele leven.
Bron: met toestemming van Sylvia Veereschild.
 

USE CASE 2: Medicatiefouten

In de top drie van doodsoorzaken staat kanker op nummer één, hart- en vaatziekten op twee en medicatiefouten op drie. Het gaat vaak mis bij de overdracht van medicatiegegevens.
Per jaar belanden 27.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Een groot aantal overlijdt door medicatiefouten en sinds 2013 neemt dat aantal niet af
Fouten vinden bijvoorbeeld plaats bij het voorschrijven van een geneesmiddel dat zowel voor kanker als voor reuma goed helpt. Voor kanker moet je iedere dag een pil slikken, voor reuma een keer in de week. Dus als de reden, reuma, niet op het recept staat en de patiënt krijgt het recept mee voor een pil per dag, dan is dat levensbedreigend.
Bron – maart 2019
 

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), wat is dat?

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een website of app waarin je betrouwbare informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en waarmee je actief aan de slag  kunt gaan met je gezondheid. Met een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving kan je jouw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.
 
Maar, ik kan toch al de gegevens inzien van mijn huisarts en ziekenhuis?
 
Ja, vaak kan dat al. Toch is er een belangrijk verschil: deze inzage verloopt via een zogenoemd portaal. Wat is het verschil met een PGO? 
Een patiënten portaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) van de huisarts of het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) van de specialist. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk.
 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners.

Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO is dus van de gebruiker zelf.
Regie over je gezondheid en inzicht in je gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn kun je samen tot de best passende zorg komen, houd je grip op je gezondheid en hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Jij bepaalt in een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving de toegang tot jouw medische gegevens en niemand anders. Op die manier kan jij de controle behouden en blijven al jouw medische en andere gezondheid gegevens veilig en privé. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus van jou.
 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), voor wie?

Een PGO is geschikt voor iedereen! Een PGO is van en voor patiënten of, beter gezegd, zorgconsumenten. Want je hoeft je helemaal geen patiënt te voelen als je een zorgverlener bezoekt. Iedereen gaat wel eens naar de huisarts, of naar het ziekenhuis, voor bijvoorbeeld een gebroken arm. En naar de tandarts gaan, dat doen we toch ook allemaal? Je hoeft als zorgconsument dus helemaal niet perse “patiënt” te zijn om een PGO te gebruiken en de voordelen te ervaren.
 

Is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving wel veilig?

Alleen een PGO met het MedMij- label is officieel goedgekeurd en staat garant voor betrouwbaarheid en het veilig uitwisselen van medische gegevens. Een PGO met het MedMij- label conformeert zich aan het MedMij- afsprakenstelsel. De PGO moet zich eerst hiervoor kwalificeren en wordt ieder jaar gecontroleerd of het zich aan de strenge regels houdt van het MedMij afsprakenstelsel.
 

Het MedMij label betekent:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en dienstverleners zorgaanbieder* probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
  • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen opslaan en gebruiken.
  • Dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.
  • Dat er niet gehandeld mag worden in gegevens, oftewel niet verhuren of verkopen aan derden.
Lees meer op onze MedMij informatie pagina de website van MedMij.
 

“Simpel gezegd kan je een PGO zien als de stekker die de elektriciteit opvraagt om iets te laten functioneren en kan je een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) zien als de contactdoos die de elektriciteit doorstuurt vanuit het bronsysteem (EPD).”

Wat kan er allemaal met een PGO?

Hoe behoud je het overzicht, hoe blijf je in regie over je eigen gezondheid? De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) maakt dit mogelijk en is volgens Arnold Breukhoven, directeur & oprichter van Drimpy, hiervoor de ideale oplossing. Een PGO is een website of app die toegang geeft tot de persoonlijke medische en andere gezondheidsinformatie. 

Met een PGO komen gezondheidsgegevens van één persoon, afkomstig van verschillende zorgverleners, samen in één online omgeving.

Zo kan diegene zijn eigen medische gegevens beheren en bepalen met wie die gegevens worden gedeeld. De PGO is voor iedereen en geschikt voor iedereen, niet alleen voor (acute en chronische) patiënten.  Ook voor bijvoorbeeld het bijhouden van je gewicht, bloeddruk, hartslag, etc kan de PGO jou meer inzicht verschaffen in de effecten van jouw (sport)activiteiten. Dus ook voor preventie van ziekte heeft de PGO zijn nut.

Via de PGO is het mogelijk om beter te begrijpen hoe het met je gaat en kan je de juiste informatie vinden.

Meer inzicht in de gezondheid zorgt voor een betrokken patiënt die beter voorbereid op consult komt. Wat in een succesvollere behandeling door de zorgverlener resulteert. Via het medisch netwerk in de PGO en zorg teams, waarin alle zorgverleners rondom de patiënt zijn verzameld, is iedereen van dezelfde informatie op de hoogte. Ook mantelzorg, vrienden en familie kunnen hier toegang toe krijgen. Je bepaalt zelf welke gegevens en met wie deze gedeeld kunnen worden. Maar dit moet natuurlijk wel veilig zijn. Het ophalen van gegevens en het delen daarvan gaat volgens het MedMij afsprakenstelsel. VWS en ook de NPCF zijn hieraan verbonden. Alleen PGO’s met het MedMij label hebben bewezen dat zij zich aan alle strikte regels houden. Het MedMij label is een keurmerk om veilig en betrouwbaar medische gegevens uit te mogen wisselen. 

De PGO is gratis voor alle burgers van Nederland en wordt door VWS betaald.

Voor alle MedMij gerelateerde functionaliteiten hoef je dus niet te betalen. Ook kan je verschillende apps en wearables koppelen aan je PGO, maar voor ongelimiteerde koppelingen en bepaalde uitgebreidere mogelijkheden zoals monitoring & signalering* zijn er betaalde abonnementen verkrijgbaar. Dit zijn vaak lage bedragen en kunnen mogelijk door je werkgever of binnenkort ook door sommige zorgverzekeraars betaald worden.

Verzamelen van al je gezondheidsgegevens is niet alleen nuttig, maar uit het bijeen brengen van al je gegevens kan ook weer informatie verkregen worden. Door het toepassen van de juiste algoritmes kunnen (in de nabije toekomst) hieruit weer persoon gerichte adviezen volgen. Om ziekte effectiever te bestrijden of ziekte te voorkomen. Naar onze mening is het daarom belangrijk dat een PGO alle beschikbare gegevens kan verzamelen.

Daarom Drimpy

  • Eerste MedMij- gecertificeerde PGO van Nederland
  • Verzamelen van alle beschikbare gegevens
  • Koppelen van apps & wearables
  • Mogelijkheid zorgteams en zorgnetwerk
  • Mogelijkheid monitoring & signalering

Hoe kan ik beginnen?

Heel simpel: een account op Drimpy aanmaken en gegevens bij je zorgverlener opvragen.
Voordat je een account gaat aanmaken is het handig om alvast twee apps op je telefoon te downloaden. 
1. Een authenticator app (Drimpy adviseert de app ‘2Fas’)
Voor een PGO geldt dat een zogenoemde twee factor authenticatie verplicht is. Naast inloggen met e- mailadres en wachtwoord wordt er een extra (tweede) beveiligingsstap gevraagd om er zeker van te zijn dat een onbevoegd iemand niet kan inloggen in je PGO. Voor deze tweede stap heeft Drimpy gekozen voor een authenticator app.
2. De DigiD app.
Deze app is niet nodig om het account aan te maken, maar wel om gegevens op te vragen. Het systeem van de zorgverlener moet er zeker van zijn dat de medische gegevens die opgevraagd worden naar de PGO van de juiste persoon verzonden worden.
 
Bekijk een uitgebreide handleiding om het account op MyDrimpy aan te maken.