Home » Nieuws & Blog » Hoe kunnen we de zorg verbeteren met eHealth-toepassingen?

Hoe kunnen we de zorg verbeteren met eHealth-toepassingen?

Vorige week waren Arnold Breukhoven en Iwan Blokker uitgenodigd door ECP, platform voor de informatiesamenleving, om Drimpy te vertegenwoordigen op het 17e platform (langdurige) zorg en ICT.
Het doel van de ECP is om samen een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving te creëren. Een mooi doel, waar wij vanuit Drimpy ook graag een bijdrage aan leveren.

Er was een gemêleerd en geïnteresseerd gezelschap aanwezig van verschillende professionals met een achtergrond in de zorg. Onze eigen Arnold Breukhoven van Drimpy, Bernard Creutzburg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en Dik Hermans van Vitavalley gaven een presentatie. De gemeenschappelijke deler van de sprekers was eHealth.

De presentatie van Arnold stond in het teken om aandacht te vragen voor een grotere betrokkenheid van de mensen voor wie we dit doen. De burgers. In allerlei overleggen, initiatieven en samenwerkingen zitten professionals. Het zijn slimme en welwillende mensen, die goede en waardevolle stappen zetten, echter is er nog te weinig invloed van de burgers. De mensen om wie het gaat.

Afspraken, regels en een goede privacy zijn hard nodig. Het is belangrijk om daar aandacht aan te blijven besteden. Alleen, regels en richtlijnen moeten er niet zijn om te bepalen waar innovaties zich op richten. Dat is namelijk geen innoveren. Zonder een massale toepassing van innovaties in de zorg hebben die regels en afspraken geen tot weinig waarde. Zo blijven we in het bestaande systeemdenken hangen. Wij hebben een mindshift nodig.

Drimpy is vandaag al beschikbaar. Drimpy werkt vandaag.

De hamvraag die professionals en bestuurders zich regelmatig zouden moeten stellen is; hoe kan ik met wat er vandaag de dag beschikbaar is aan tools mijn/onze zorgverlening verbeteren? Waaraan Iwan toevoegde: Op het moment dat vrijwel alle aandacht uitgaat naar wat er in 2020 nodig is, ben je niet bezig met dat wat vandaag al kan. En mogelijk ben je dan in 2020 nog steeds bezig met wat er in de toekomst anders moet in plaats van wat vandaag al beter kan.

Presentatie Arnold Breukhoven tijdens 17e platform (langdurige) zorg en ICTWereldwijd zijn er al meer dan 320.000 eHealth-toepassingen ontwikkeld. Ze zijn lang niet allemaal even goed, maar er zitten hele goede toepassingen tussen. Toepassingen die voor iedereen beschikbaar zouden moeten zijn. Drimpy is er speciaal voor de burger. Daarom willen wij ervoor zorgen dat de huidige eHealth-toepassingen veel gebruikt gaan worden zodat de burgers het kaf van het koren kunnen scheiden.

Drimpy heeft daarin twee hoofddoelen. Dat is ten eerste: burgers helpen om regie te nemen over hun eigen gezondheidspad. En ten tweede: de zorg te verbeteren door de verschillende zorgdisciplines meer samen te laten werken. Meer samenwerken werkt het beste via de burgers zelf, om wie het gaat. Wij faciliteren dat.

Drimpy is vandaag al beschikbaar. Drimpy werkt vandaag. Drimpy helpt voor meer regie en een betere samenwerking. Gebruik Drimpy nu direct en help de gezondheidszorg nog beter worden. Maak direct een gratis account aan en ervaar zelf welke mogelijkheden er voor jou zijn.