Home » Nieuws & Blog » Wat is een PGO of Persoonlijke GezondheidsOmgeving
Wat is een pgo

Wat is een PGO of Persoonlijke GezondheidsOmgeving

PGO staat voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een website of app waarin je betrouwbare informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en waarmee je actief aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Met een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving, zoals Drimpy, kan je jouw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

Maar, ik kan toch al de gegevens inzien van mijn huisarts en ziekenhuis? 

Ja, vaak kan dat al. Toch is er een belangrijk verschil: deze inzage verloopt via een zogenoemd portaal. Wat is het verschil met een PGO? 

Een patiënten portaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) van de huisarts of het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) van de specialist. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners

Een PGO biedt online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan de PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO is dus van de gebruiker zelf.

Regie over je gezondheid en inzicht in je gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn kun je samen tot de best passende zorg komen, houd je grip op je gezondheid en hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Jij bepaalt in een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving de toegang tot jouw medische gegevens en niemand anders. Op die manier kan jij de controle behouden en blijven al jouw medische en andere gezondheid gegevens veilig en privé. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus van jou.

In dit whitepaper leggen we uit hoe de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) precies werkt en hoe het bijdraagt aan betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven.

Voor wie is een PGO handig?

Een PGO is voor iedereen! Je kunt een PGO gebruiken om je gezondheid in de gaten te houden, niet alleen als je een (chronische) ziekte hebt, maar ook als je bijvoorbeeld zwanger bent of een fanatieke sporter. Kortom: als je wilt werken aan je gezondheid, dan helpt een PGO daarbij.

Is een Persoonlijke GezondheidsOmgeving wel veilig?

Alleen een PGO met het MedMij- label is officieel goedgekeurd en staat garant voor betrouwbaarheid en het veilig uitwisselen van medische gegevens. Een PGO met het MedMij- label conformeert zich aan het MedMij- afsprakenstelsel. De PGO moet zich eerst hiervoor kwalificeren en wordt ieder jaar gecontroleerd of het zich aan de strenge regels houdt van het MedMij afsprakenstelsel.

Het MedMij label betekent

 • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en dienstverleners zorgaanbieder* probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
 • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen opslaan en gebruiken.
 • Dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.
 • Dat er niet gehandeld mag worden in gegevens, oftewel niet verhuren of verkopen aan derden.

Lees hier meer over op onze MedMij informatie pagina.

De PGO is gratis voor alle burgers van Nederland en wordt door VWS betaald

Voor alle MedMij gerelateerde functionaliteiten hoef je niet te betalen. Ook kan je verschillende apps en wearables koppelen aan je PGO, maar voor ongelimiteerde koppelingen en bepaalde uitgebreidere mogelijkheden zoals monitoring & signalering zijn er betaalde abonnementen verkrijgbaar. Dit zijn vaak lage bedragen en kunnen mogelijk door je werkgever of binnenkort ook door sommige zorgverzekeraars betaald worden.

Daarom Drimpy

 • Eerste MedMij- gecertificeerde PGO van Nederland
 • Verzamelen van alle beschikbare gegevens
 • Koppelen van apps & wearables
 • Mogelijkheid zorgteams en zorgnetwerk
 • Mogelijkheid monitoring & signalering

Hoe kan ik beginnen?

Heel simpel: een account op Drimpy aanmaken en gegevens bij je zorgverlener opvragen.
Voordat je een account gaat aanmaken is het handig om alvast twee apps op je telefoon te downloaden. 
 
 1. Een authenticator app (Drimpy adviseert de app ‘2Fas’)
  Voor een PGO geldt dat een zogenoemde twee factor authenticatie verplicht is. Naast inloggen met e- mailadres en wachtwoord wordt er een extra (tweede) beveiligingsstap gevraagd om er zeker van te zijn dat een onbevoegd iemand niet kan inloggen in je PGO. Voor deze tweede stap heeft Drimpy gekozen voor een authenticator app.
 2. De DigiD app.
  Deze app is niet nodig om het account aan te maken, maar wel om gegevens op te vragen. Het systeem van de zorgverlener moet er zeker van zijn dat de medische gegevens die opgevraagd worden naar de PGO van de juiste persoon verzonden worden.
Bekijk een uitgebreide handleiding om het account op MyDrimpy aan te maken.