Home » Nieuws & Blog » Leef gezonder met een eigen Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)
Gezonder leven

Leef gezonder met een eigen Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)

Vrijwel iedereen wenst zichzelf (en anderen) een gezond, gelukkig en lang leven toe. Maar, dit heb je niet geheel in eigen hand: je kunt met een  ziekte geboren worden, je kunt ziek worden (een lichamelijke ziekte, zoals kanker, of een psychische ziekte, zoals een depressie) of je merkt dat je gezondheid minder wordt, zonder een bepaald ziektebeeld. Bovendien is er geen zekerheid dat een gezond en gelukkig leven ook tot een lang leven leidt (maar het vergroot wel de kans hierop) en andersom betekent het hebben van een ziekte niet altijd dat je nog maar korte tijd te leven hebt.

Wat is gezondheid

Een toestand van ‘compleet welbevinden’, zo luidt de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid.

Volgens Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, is die definitie verouderd, omdat daarmee praktisch iedereen patiënt is. Ze ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw concept voor gezondheid:

Gezondheid ‘als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ zo luidt de nieuwe omschrijving. Volgens Huber wordt hierin veel meer de mogelijkheid benadrukt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. 

Dé oplossing om gezond te worden of blijven kan niet zomaar uit de hoge hoed getoverd worden. Wel zijn er een zevental tips die hiertoe kunnen bijdragen: 

  • Eet gezond en gevarieerd.   
  • Drink weinig alcohol en rook niet.  
  • Beweeg elke dag ruim twintig minuten en doe krachttraining.   
  • Leer stress herkennen en verminderen. 
  • Zorg voor een goede werk-privébalans.   
  • Zoek je favoriete ontspanning.  
  • Zorg dat je goed en voldoende slaapt.  

Uit de definitie van gezondheid valt ook op te maken dat het voeren van een eigen regie over de diverse uitdagingen van het leven belangrijk is. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat? Iedereen kan daar zijn of haar eigen invulling aan geven, maar om regie te kunnen voeren over je ziekte of gezondheid is het wel noodzakelijk dat je over al je gezondheidsgegevens kunt beschikken. Als het overzicht ontbreekt is het lastig om de regie te voeren.

Kortom, er zijn meerdere factoren die bepalen of iemand een gezond, gelukkig en lang leven kan hebben. Een PGO, zoals Drimpy, kan daarbij helpen. Hoe dan? Dat wordt in het vervolg uitgelegd.

Wat is een PGO

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een website of app waarin je betrouwbare informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en waarmee je actief aan de slag  kunt gaan met je gezondheid. Met een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving kan je jouw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO is dus van de gebruiker zelf.

Regie over je gezondheid en inzicht in je gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn kun je samen tot de best passende zorg komen, houd je grip op je gezondheid en hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Jij bepaalt in een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving de toegang tot jouw medische gegevens en niemand anders. Op die manier kan jij de controle behouden en blijven al jouw medische en andere gezondheid gegevens veilig en privé. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus van jou.

Voor wie is een PGO handig

 

Een PGO is voor iedereen! Je kunt een PGO gebruiken om je gezondheid in de gaten te houden, niet alleen als je een (chronische) ziekte hebt, maar ook als je bijvoorbeeld zwanger bent of een fanatieke sporter. Kortom: als je wilt werken aan je gezondheid, dan helpt een PGO daarbij.
 

Is een Persoonlijke GezondheidsOmgeving wel veilig?

Alleen een PGO met het MedMij- label is officieel goedgekeurd en staat garant voor betrouwbaarheid en het veilig uitwisselen van medische gegevens, zie ook: www.medmij.nl.

Wil je alles weten over de PGO, dan kun je HIER onze whitepaper aanvragen.