Home » Nieuws & Blog » De MedMij PGO
MedMij PGO

De MedMij PGO

De titel van deze blog roept meteen al twee vragen op: wat is een PGO? En wat is MedMij?

Wat is een PGO?

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een website of app waarin je betrouwbare informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en waarmee je actief aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Met een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving kan je jouw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO is dus van de gebruiker zelf.

Regie over je gezondheid en inzicht in je gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn kun je samen tot de best passende zorg komen, houd je grip op je gezondheid en hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Jij bepaalt in een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving de toegang tot jouw medische gegevens en niemand anders. Op die manier kan jij de controle behouden en blijven al jouw medische en andere gezondheid gegevens veilig en privé. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus van jou.

In deze whitepaper leggen we uit hoe de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) precies werkt en hoe het bijdraagt aan betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven.

Voor wie is een PGO handig?

Een PGO is voor iedereen! Je kunt een PGO gebruiken om je gezondheid in de gaten te houden, niet alleen als je een (chronische) ziekte hebt, maar ook als je bijvoorbeeld zwanger bent of een fanatieke sporter. Kortom: als je wilt werken aan je gezondheid, dan helpt een PGO daarbij.

De PGO is gratis voor alle burgers van Nederland en wordt door VWS betaald. Voor alle uitwisselingen van medische gegevens volgens MedMij (zie onder 2. Wat is MedMij) hoef je dus niet te betalen. Ook kan je verschillende apps en wearables koppelen aan je PGO, maar voor ongelimiteerde koppelingen en bepaalde uitgebreidere mogelijkheden zoals monitoring & signalering* zijn er betaalde abonnementen verkrijgbaar. Dit zijn vaak lage bedragen en kunnen mogelijk door je werkgever of binnenkort ook door sommige zorgverzekeraars betaald worden.

* Verzamelen van al je gezondheidsgegevens is niet alleen nuttig, maar uit het bijeen brengen van al je gegevens kan ook weer informatie verkregen worden. Door het toepassen van de juiste algoritmes kunnen (in de nabije toekomst) hieruit weer persoon gerichte adviezen volgen. Om ziekte effectiever te bestrijden of ziekte te voorkomen. Naar onze mening is het daarom belangrijk dat een PGO alle beschikbare gegevens kan verzamelen.

Wat is MedMij?

MedMij is stelsel van afspraken: een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen (medische) gegevens uit kunnen wisselen met zorgaanbieders. MedMij maakt en bewaakt de spelregels voor deze uitwisseling. PGO’s die voldoen aan MedMij moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens evenzo omgaan. Namelijk op de MedMij manier: veilig en betrouwbaar.

Het MedMij label betekent:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en dienstverleners zorgaanbieder* probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
  • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen opslaan en gebruiken.
  • Dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.
  • Dat er niet gehandeld mag worden in gegevens, oftewel niet verhuren of verkopen aan derden.

"Simpel gezegd kan je een PGO zien als de stekker die de elektriciteit opvraagt om iets te laten functioneren en kan je een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) zien als de contactdoos die de elektriciteit doorstuurt vanuit het bronsysteem (EPD)."

Daarom Drimpy

Jouw medische gegevens in één overzicht? Regie over je gezondheid en inzicht in je gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. Met Drimpy PGO zijn jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd en kun je samen tot de best passende zorg komen, houd je grip op je gezondheid en hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Maak direct een account aan op Drimpy.

Hoe kan ik beginnen?

Heel simpel: een account op Drimpy aanmaken en gegevens bij je zorgverlener opvragen.
Een uitgebreide handleiding om het account aan te maken vind je HIER. Waar je zoal op moet letten bij het aanmaken van een PGO lees je hier.