Home » Nieuws & Blog » Pharmaceutisch weekblad publiceert artikel in samenwerking met Drimpy
Medicatie

Pharmaceutisch weekblad publiceert artikel in samenwerking met Drimpy

Onze CMO Rob de Vries, heeft samen met vijf andere auteurs, een bijdrage geleverd voor het Pharmaceutisch weekblad. Het Pharmaceutisch Weekblad is een vakblad voor apothekers. Hierbij krijgt de doelgroep informatie via een vaktijdschrift en website.

Rob heeft in het artikel een bijdrage geleverd met master studenten farmacie Brigitte Koch, Nienke Sikkes, en Hannane Heil, Claudia Rijcken, docent farmacie en CEO van Pharmi en Aukje Mantel-Teeuwisse, hoogleraar farmacie en gezondheidsbeleid. Het artikel geeft een weergave over de keuzecursus, waarin is onderzocht wat de rol van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), zoals Drimpy is in de apotheek. Ze behandelen onder meer de huidige situaties, de ziekenhuisopnames, de privacy, de toekomst en de ethische aspecten.

Met Drimpy komen gezondheidsgegevens van één patiënt, afkomstig van verschillende zorgverleners, samen in één online omgeving. Zo kan de patiënt zijn eigen medische gegevens beheren en bepalen met wie die gegevens worden gedeeld. Hierover is eerder uitleg gegeven in het nieuwsbericht dat de PGO de mogelijkheid geeft tot het regelen van de gezondheid.

Patiënten krijgen door een PGO, zoals Drimpy beter inzicht in de eigen gezondheid en raken er meer bij betrokken. Hierdoor wordt de drempel voor patiënten lager om vragen te stellen aan zorgverleners over gezondheid en medicatie.

Verder worden door de PGO de medicatiegegevens van de patiënt beter inzichtelijk voor de apotheker. Als de resultaten van bijvoorbeeld een nierfunctieonderzoek binnen zijn, krijgt de patiënt hiervan een melding. De patiënt moet zelf zijn gegevens ophalen en kan deze vervolgens delen met zorgverleners. Daarnaast kunnen interacties met zelfzorg medicijnen of contra- indicaties worden voorkomen en kunnen bijwerkingen eerder worden geconstateerd wanneer patiënten informatie over zelfzorg opslaan in bijvoorbeeld Drimpy. De apotheker kan een meer geïndividualiseerd behandelplan opstellen.

Apotheken hebben aan het begin van de COVID-19 pandemie soms de manier van werken aan moeten passen om patiënten op een veilige manier te kunnen ontvangen en zorg te verlenen. Drimpy kan daarbij als ‘digitale zorgverlener’ een belangrijke rol innemen.
Apothekers kunnen via een PGO, zoals Drimpy op de hoogte blijven van de gezondheidstoestand van hun patiënten zonder dat zij naar de apotheek hoeven te komen. Ook kunnen patiënten online herhaalrecepten aanvragen en hun medicijnen laten thuisbezorgen. Daarnaast is het mogelijk via de PGO een e-consult of videoconsult te houden. Fysiek contact is niet nodig en de kwetsbare patiënt kan uiteindelijk thuisblijven.

Lees het hele artikel “PGO biedt apothekers en patiënten kansen en uitdagingen“.