Home » Nieuws & Blog » Basisgegevens zorg voor het eerst uitgewisseld door Drimpy
Basisgegevens Zorg (BGZ) én documenten zoals verslagen en diagnoses (PDF/A) zijn succesvol uitgewisseld

Basisgegevens zorg voor het eerst uitgewisseld door Drimpy

Drimpy heeft weer een primeur in handen! De Basisgegevens Zorg (BGZ) én documenten zoals verslagen en diagnoses (PDF/A) zijn succesvol uitgewisseld binnen de productieomgeving van Drimpy PGO bij kliniek DermaZuid met echte patiënten. Hiermee is Drimpy de eerste leverancier van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) én Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) die succesvol deze twee gegevenssets conform MedMij in de praktijk met echte patiënten uitwisselt.

Eerder heeft Drimpy ook andere uitwisselingen mogelijk gemaakt bij zowel de huisartsen als GGZ-instellingen. Nu kunnen wij daar ook de Zelfstandige Behandelcentra (ZBC) aan toevoegen. Hiermee laten we zien dat wij een PGO zijn waarmee de gebruiker terecht kan voor iedere zorgaanvraag.

Kliniek DermaZuid geeft patiënten inzicht in en regie over de eigen gezondheid

De uitwisseling van zorggegevens is gedaan met een geselecteerde groep patiënten van kliniek DermaZuid, een zelfstandige kliniek in Maastricht waar behandelingen voor huidaandoeningen plaatsvinden. DermaZuid is de eerste zorginstelling in Nederland die de gegevensdiensten Basisgegevens Zorg (een set van gegevens die in vrijwel elke situatie relevant is) én PDF/A (documenten) kan uitwisselen conform MedMij naar een PGO van dezelfde leverancier als hun DVZA. Hiermee geeft DermaZuid hun patiënten meer inzicht in en regie over de eigen gezondheid.

DermaZuid wisselt de basisgevens zorg en pdf/a gegevensdienst uit conform MedMijDeze gegevensuitwisseling vindt plaats binnen een gecontroleerde livegang (GLG). In een GLG vindt uitwisseling van echte gezondheidsgegevens plaats tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten op de veilige en betrouwbare MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES: een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. Eerder is er al succes geboekt bij verschillende huisartsen, apotheken en een diagnostisch centrum.

MedMij Gecontroleerde livegang bij DermaZuid succesvol

De GLG bij het Maastrichtse DermaZuid begon op 27 mei 2021 met een vliegende start en includeerde al gelijk 15 patiënten. DermaZuid werkt in de coalitie samen met de DVZA van Drimpy en de PGO’s van Drimpy en Digeketen. Drimpy heeft voor DiSy (EPD-leverancier) de DVZA functie geleverd.

De inzichten en verbeteringen worden meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Verder verzamelt MedMij de gebruikerservaringen van patiënten en zorgverleners. De resultaten worden gebruikt om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland.

Lees hierover ook het bericht van MedMij: Gecontroleerde livegang met DermaZuid succesvol van start.


Heeft u als zorgaanbieder of als leverancier van zorg informatie systemen nog geen DVZA functionaliteit? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Drimpy is u graag van dienst en helpt u om uw MedMij label te behalen.