IPS ophaal

Wereldprimeur: International Patient Summary (IPS) uitwisseling door Drimpy

Van 13 t/m 15 september 2021 waren de HL7 International FHIR Connectathon dagen. Met de Connectathon kwamen wereldwijd de voorlopers van FHIR bij elkaar. Vanuit Stichting HL7 Nederland was Drimpy door het kernteam gevraagd input te geven op en kennis op te halen over onder andere de International Patient Summary (IPS).

Het internationaal uitwisselen van patiëntengegevens is al jaren een belangrijk onderwerp waaraan gewerkt wordt. Tijdens deze bijeenkomst is het Drimpy gelukt om medische patiëntengegevens te delen tussen verschillende landen. De komende jaren zal dit ervoor zorgen dat mensen ook over de landsgrenzen heen medische gegevens kunnen delen of ophalen, met zorginstellingen en/of zorgverleners in het buitenland.

Tijdens de HL7 FHIR Connectathon heeft Drimpy expertise gedeeld dankzij hun kennis en ervaring met de Nederlandse zorginformatiebouwstenen (ZIB) uit de Basis Gegevens Zorg (BgZ). Drimpy gebruikt onder andere deze standaard al in de praktijk, zowel als Drimpy PGO en Drimpy DVZA. Tijdens deze Connectathon heeft Drimpy de International Patient Summary (IPS) kunnen inbouwen in het Drimpy PGO platform. Daardoor wordt het mogelijk medische gegevens internationaal te delen (via omzetten van de BgZ naar de IPS) en medische gegevens vanuit zorginstellingen in andere landen (via de IPS) te importen. Zo kan de Nederlandse BgZ in het Drimpy dossier van de patiënt, na import, gevuld worden met de internationale patiënt samenvatting (IPS).

Succesvolle Demonstratie van Internationale gegevens uitwisseling door Drimpy

Op de laatste dag van de Connectathon wist Drimpy succesvol een demonstratie te geven van deze internationale uitwisseling naar systemen in Nieuw-Zeeland en Italië. Drimpy zal dan ook binnenkort deze mogelijkheid in het Drimpy PGO platform voor iedereen activeren.

Rien Wertheim (CEO van Firely) was één van de aanwezigen tijdens de Connectathon en reageerde met groot enthousiasme op deze stap.

Komende tijd zal de IPS een steeds belangrijkere en grotere rol gaan spelen in de uitwisseling van gegevens. Binnen het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nictiz, VZVZ en MedMij wordt er gekeken hoe de Nederlandse standaarden beter kunnen samenwerken met de International Patient Summary. Doordat zowel Nederlandse standaarden, evenals de ontwikkeling van de IPS-standaard, gebaseerd is op de FHIR-specificatie is de uitwisseling eenvoudiger, veiliger en betrouwbaarder te realiseren.

Arnold Breukhoven (Directeur & Oprichter van Drimpy) geeft tot slot aan, dat de uitwisseling van medische gegevens niet meer te stoppen is en dat dit voor de behandeling van en de zorg voor de patiënt enorm veel voordeel oplevert.

“Via Drimpy was uitwisseling van medische en andere gezondheid gegevens al mogelijk binnen Nederland; nu hebben we als eerste in de wereld laten zien dat dit ook internationaal mogelijk is door landelijke standaarden te versmelten met wereldwijde standaarden ~ Arnold Breukhoven.”

Lees ook het bericht bij ICT&Health: PGO Drimpy wisselt internationaal patiëntgegevens uit.