Home » Nieuws & Blog » Wereldprimeur: International Patient Summary (IPS) uitwisseling door Drimpy
Drimpy Demo International Patient Summary (IPS)

Wereldprimeur: International Patient Summary (IPS) uitwisseling door Drimpy

De HL7 International FHIR Connectathon dagen op 13 t/m 15 september 2021 had een wereldprimeur. Drimpy, de Nederlandse leverancier van een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), heeft als eerste ter wereld een testdossier uitgewisseld met zorgsystemen in Nieuw-Zeeland en Italië. Drimpy realiseerde dit door de International Patient Summary (IPS) in het platform in te bouwen.

Voorlopers van FHIR wereldwijd, bij elkaar op de connectathon

Vanuit Stichting HL7 Nederland was Drimpy door het kernteam gevraagd input te geven op en kennis op te halen over onder andere de International Patient Summary (IPS). In het artikel van HL7 Nederland “Drimpy-PGO wisselt data uit met Nieuw-Zeeland en Italië” leest u meer over wat er allemaal aan vooraf ging en wat dat betekent voor een patiënt. Vol trots verwijzen wij dan ook naar dat nieuwsbericht. Ook HL7 International heeft een mooi artikel geschreven over onze wereldprimeur en deze wereldwijd verspreid via hun internationaal veel gelezen nieuwsbrief. Op de voorpagina hebben ze ons al prominent weergegeven en op pagina 22-23 is het volledige artikel “Drimpy Realizes the World’s First International Personal Health Data Exchange” te vinden.

Op de HL7 International FHIR Connectathon kwamen wereldwijd de voorlopers van FHIR bij elkaar. Het internationaal uitwisselen van patiëntengegevens is namelijk al jaren een belangrijk onderwerp waaraan gewerkt wordt. Tijdens deze bijeenkomst is het Drimpy gelukt om medische patiëntengegevens te delen tussen verschillende landen. De komende jaren zal dit ervoor zorgen dat mensen ook over de landsgrenzen heen medische gegevens kunnen delen én ophalen, met zorginstellingen en/of zorgverleners in het buitenland.

Succesvolle demonstratie van internationale gegevens uitwisseling door Drimpy

HL7 Nederland ondersteunde de wereldprimeur: International Patient Summary (IPS) uitwisseling door DrimpyTijdens de HL7 International FHIR Connectathon heeft Drimpy expertise gedeeld dankzij hun kennis en ervaring met de Nederlandse zorginformatiebouwstenen (ZIB) uit de Basis Gegevens Zorg (BgZ). Drimpy gebruikt onder andere deze standaard al in de praktijk, zowel als Drimpy PGO en Drimpy DVZA. Tijdens deze Connectathon heeft Drimpy de International Patient Summary (IPS) kunnen inbouwen in het Drimpy PGO platform. Daardoor wordt het mogelijk medische gegevens internationaal te delen (via omzetten van de BgZ naar de IPS) en medische gegevens vanuit zorginstellingen in andere landen (via de IPS) te importen. Zo kan de Nederlandse BgZ in het Drimpy dossier van de patiënt, na import, gevuld worden met de internationale patiënt samenvatting (IPS).

Op de laatste dag van de Connectathon wist Drimpy succesvol een demonstratie te geven van deze internationale uitwisseling naar systemen in Nieuw-Zeeland en Italië. Dit was niet eerder vertoond en dus een echte wereldprimeur. Drimpy zal daarom binnenkort deze mogelijkheid in het Drimpy PGO platform voor iedereen activeren. Ook voor onze DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) service biedt deze mogelijkheid veel toegevoegde waarde.

Rien Wertheim (CEO Firely) was één van de aanwezigen tijdens de Connectathon en reageerde met groot enthousiasme op deze stap.

De uitwisseling van medische gegevens is niet meer te stoppen

Komende tijd zal de IPS een steeds belangrijkere en grotere rol gaan spelen in de uitwisseling van gegevens. Binnen het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nictiz, VZVZ en MedMij wordt er gekeken hoe de Nederlandse standaarden beter kunnen samenwerken met de International Patient Summary. Doordat zowel Nederlandse standaarden, evenals de ontwikkeling van de IPS-standaard, gebaseerd is op de FHIR-specificatie is de uitwisseling eenvoudiger, veiliger en betrouwbaarder te realiseren.

“Via Drimpy was uitwisseling van medische en andere gezondheid gegevens al mogelijk binnen Nederland; nu hebben we als eerste in de wereld laten zien dat dit ook internationaal mogelijk is door landelijke standaarden te versmelten met wereldwijde standaarden. We zijn dan ook enorm trots op deze wereldprimeur!”

~ Arnold Breukhoven (CEO Drimpy)

Arnold Breukhoven - Directeur & Oprichter Drimpy
Arnold Breukhoven
Directeur & Oprichter Drimpy
Arnold Breukhoven (Directeur & Oprichter van Drimpy) geeft tot slot aan, dat de uitwisseling van medische gegevens niet meer te stoppen is en dat dit voor de behandeling van en de zorg voor de patiënt enorm veel voordeel oplevert. ‘Ons Drimpy PGO is gratis en gezondheidsdata zijn overal beschikbaar. Vergelijk het met internetbankieren. Dat doen we toch ook allemaal? Het gaat om jouw gezondheid. Jouw nieren, jouw hart, jouw hersens. Of vind je die soms niet belangrijk? Wat wij doen: druk op een knopje en alle informatie zit in je PGO. Klaar. Privacy, veiligheid, alles gewaarborgd. Je hoeft je echt niet actief met je gezondheid bezig te houden. Maar als er iets aan de knikker is, heb je al je gegevens direct bij de hand.’

Meer informatie over deze wereldprimeur