Home » Nieuws & Blog » VIPP InZicht: altijd jouw gezondheidsgegevens bij je, waar je ook bent
VIPP InZicht

VIPP InZicht: altijd jouw gezondheidsgegevens bij je, waar je ook bent

Jouw gegevens van de huisarts, de thuiszorg of van het verzorgingshuis ophalen om zo overal jouw gegevens in te zien en te delen met wie jij wilt; Programma VIPP InZicht en Drimpy maken het mogelijk. In dit blog lees je over het programma VIPP InZicht en de mogelijkheden om in de langdurige zorg, jouw medische en gezondheidsgegevens zelf te beheren.

Programma VIPP InZicht - Gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

Bij mensen die langdurige zorg nodig hebben, zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken. Die moeten altijd kunnen beschikken over de juiste en volledige informatie over de oudere. 

Met het programma VIPP InZicht wil het ministerie van VWS elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg verbeteren. Cliënten in de langdurige zorg hebben namelijk veel medische afspraken. Bijvoorbeeld met de huisarts, de thuiszorg of een specialist in het ziekenhuis.

Cliënten krijgen meer inspraak in de eigen zorg met VIPP InZicht

Door de regeling VIPP InZicht kunnen meer instellingen hun gegevens elektronisch beschikbaar maken voor een zogenoemde Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) zoals dat van Drimpy. Een cliënt of mantelzorger kan dan via een app of website de gegevens inzien en beheren. En zelf direct aangeven wie welke gegevens mag zien. Hierdoor kunnen zij met de thuiszorg verpleegkundige meekijken. En als zij dat willen, samen beslissingen nemen over de zorg. 

Tot op heden blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de ‘volgende’ zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt, laat staan met de cliënt zelf. (bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Zorginstellingen maken gegevens elektronisch beschikbaar

Zorginstellingen bereiden zich voor op veilige elektronische uitwisseling van gegevens. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over de manier waarop zij gegevens elektronisch opslaan. Daarnaast gaan ook zorgprofessionals de gegevens voortaan elektronisch met elkaar uitwisselen.

Door het elektronisch toegankelijk maken en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen met de cliënt of mantelzorger ondersteund. Ook vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt en worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg.

De DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) zorgt voor uitwisseling van deze gegevens 

De DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) zorgt voor uitwisseling van deze gezondheidsgegevens in het bronsysteem met de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van een cliënt. Dit wordt de use case ‘Verzamelen’ genoemd. Andersom kan een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) ook gegevens vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontvangen. Dit wordt de use case ‘Delen’ genoemd. Een DVZA kan tegelijkertijd de rol van bronsysteem bij diezelfde zorgaanbieder vervullen. 

Ontsluiting naar een PGO en eOverdracht

Meer en uitgebreidere informatie over deze VIPP subsidie regeling en alle bijbehorende onderdelen en voorwaarden is op de pagina “VIPP InZicht, wat is dat en waarom?” te vinden. Samenvattend is dat het Programma VIPP InZicht uit 2 modules bestaat:
(bron: Ministerie VWS)

 1. Module Ontsluiting naar een PGO. 
  De zorginstelling gaat gestructureerd de gegevens uit de BgLZ of de BgGGZ ontsluiten via de PGO van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt een PGO gebruiken. De implementatie van deze module is verplicht voor zogenoemde care-organisaties (oftewel organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of Wmo 2015). Uiteraard geldt de verplichting niet als uw organisatie al de BgLZ of BgGGZ kan ontsluiten naar een PGO.  
 2. Module eOverdracht.
  De zorginstelling gaat met zorgprofessionals elektronisch gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht. Deze module is niet verplicht. Het aanvragen ervan kan alleen binnen een samenwerkingsverband. Dit is een aantal van ten minste drie zorgorganisaties, waarvan minimaal twee care-organisaties (oftwel organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of de Wmo 2015) en minimaal één zogenoemde cure-organisatie (oftewel een organisatie die zorg levert op grond van de Zvw, en geen organisatie is die wijkverpleging levert).

"Simpel gezegd kan je een PGO zien als de stekker die de elektriciteit opvraagt om iets te laten functioneren en kan je een DVZA zien als de contactdoos die de elektriciteit doorstuurt vanuit het bronsysteem (ECD).”
Arnold Breukhoven, Directeur & Oprichter Drimpy

Waarom een PGO voor langdurige zorg?

Voor het eerst krijgen mensen in de langdurige zorg een eigen digitaal hulpmiddel. Een gezondheidsplatform dat hen regie geeft, waarmee eigen behoeften in beeld komen (Positieve Gezondheid: Machteld Huber), dat leefstijl en zelfmanagement ondersteunt. Dat is de gewenste route naar participatie, preventie, personalisatie en predictie.

Door digitale uitwisseling van gegevens over de cliënt stijgt de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt digitaal beschikbaar. Dat kunnen gegevens over je voeding zijn, je medicatie maar ook over uitkomsten van medisch onderzoek of de behandeling van een ziekte.

Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen helpen bij duiding van die uitkomsten, nemen van besluiten, implementaties van acties en het bereiken van doelstellingen. Van ‘god naar gids’ noemde Prof. Dr. Bas Bloem dat.

Waarom voor de client:

 • Grip op de eigen gezondheidsgegevens 
 • Beter geïnformeerd en samen nemen van besluiten
 • Gegevens blijven bewaard en altijd toegankelijk
 • Beter geïnformeerd zijn van de cliënt draagt bij aan samen beslissen
 • De cliënt bepaalt zelf met wie de gegevens worden gedeeld
 • Client hoeft niet meerdere keren dezelfde informatie te verstrekken

Het belang voor de zorg:

 • De wereld digitaliseert, de zorg moet mee
 • Cliënt in regie vraag om informatie 
 • Cliënt (en eventueel mantelzorger) beter geïnformeerd op gesprek
 • Wettelijke verplichting komt eraan
 • ‘Van god naar gids’

Registreer je als Zorgconsument bij Drimpy

Met de Persoonlijke GezondheidOmgeving (PGO) van Drimpy krijg je meer regie over en inzicht in je gezondheid. Gezond zijn, gezond voelen, gezond worden of gezond blijven. Iedereen komt wel eens in aanraking met de zorg of zorgverlening, we zijn daarom allemaal zorgconsumenten. Met de Drimpy Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) kan je jouw gezondheid in de gaten houden. Preventief en tijdens een behandeling. Drimpy PGO is gratis. Registreer je snel.