Home » Nieuws & Blog » Elektronisch patiëntendossier of PGO: wat heb ik nodig?

Elektronisch patiëntendossier of PGO: wat heb ik nodig?

Een elektronisch patiëntendossier of PGO, waar ben je daadwerkelijk naar op zoek?

Patiëntendossier: 

Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een patiëntendossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd.

Een patiëntendossier is dus een vastlegging van medische gegevens door een zorgverlener. Een zorgverlener moet een patiëntendossier in principe 20 jaar bewaren. In plaats van een patiëntendossier wordt ook wel gesproken van een medisch dossier. 

PGO:

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app die toegang biedt tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO is dus van de gebruiker zelf. Alleen een PGO met het MedMij- label is officieel goedgekeurd en staat garant voor betrouwbaarheid en het veilig uitwisselen van medische gegevens, zie ook www.medmij.nl.

Een PGO is dus een verzameling en/of vastlegging van medische gegevens door een zorgconsument.

Recht op inzage patiëntendossier 

Patiënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen. Ook kan iedereen van 12 jaar en ouder mondeling of schriftelijk vragen om een kopie van het medisch dossier.

Vanaf 1 juli 2020 is een zorgverlener verplicht om kosteloos elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven aan patiënten die daar om vragen. Elektronische inzage kan gegeven worden door:

 1. Een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven. 
 2. Online inzage aan te bieden, waardoor de patiënt de gegevens direct kan inzien.

Online inzage

Online inzage kan mogelijk gemaakt worden door het aanbieden van een patiënten portaal , een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), of een portaal met een PGO.

Wat een PGO is staat hierboven beschreven onder ‘Waar hebben we het over?’.

Een patiënten portaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS (Huisartsen Informatie Systeem) van de huisarts of het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) van de specialist. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk.

Heb ik dus een elektronisch patiëntendossier of PGO nodig?

Iemand die bij één zorgverlener bekend is en slechts zijn dossier bij deze zorgverlener wil inzien kan daarom voldoende hebben aan het portaal van deze zorgverlener/zorginstelling. 

Maar: gezondheid is niet statisch, maar dynamisch. In de loop van het leven willen we allemaal gezond blijven (preventie) en kunnen we met ziekte(n) te maken krijgen. En daarom kan het nodig zijn gezondheidsgegevens te verzamelen en kunnen we met meerdere zorgverleners te maken krijgen.

Op de vraag: ‘Elektronisch patiëntendossier of PGO: wat heb ik nodig?’ is het meest voor de hand liggende antwoord dan ook: een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. De redenen hiervoor:

 • De zorgconsument bepaalt zelf bij wie en wanneer hij deze gegevens opvraagt
 • Alle medische dossiers in een overzicht bij elkaar
 • De zorgverlener hoeft hiervoor geen inspanning te leveren
 • Gegevens blijven zo lang in de PGO bewaart als de patiënt dat wil; er is dus geen bewaartermijn.  

Daarnaast kan een zorgconsument ook eigen meetwaarden toevoegen aan zijn PGO, (medische) apps en wearables koppelen en alle relevante informatie binnen zijn PGO weer delen met zijn zorgverleners, familieleden of mantelzorger(s).

Kortom: een PGO biedt niet alleen inzage in alle medische dossiers, maar in alle medische gegevens van de patiënt/zorgconsument. En ook belangrijk: de patiënt voert de regie over deze gegevens, en hierdoor ook (deels) over zijn gezondheid. 

Daarom Drimpy

 • Eerste MedMij- gecertificeerde PGO van Nederland
 • Verzamelen van alle beschikbare gegevens
 • Koppelen van apps & wearables
 • Mogelijkheid zorgteams en zorgnetwerk
 • Mogelijkheid monitoring & signalering

Voor het aanmaken van een account op Drimpy klik HIER.
 


Aanmaken PGO

Bron:

www.medmij.nl
www.patientenfederatie.nl
www.zorgvisie.nl
www.lhv.nl
www.rijksoverheid.nl
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl