Home » Nieuws & Blog » Kick-Off van Vitale Delta – Vitaliteit en Gezondheid Verbeteren

Kick-Off van Vitale Delta – Vitaliteit en Gezondheid Verbeteren

Vitale Delta en Medical Delta gaan een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om in de regio Zuid-Holland de vitaliteit en gezondheid te verbeteren. Drimpy was op 16 januari 2018 bij het kick-off event aanwezig, waar wij onze support en medewerking hebben toegezegd.

“We hebben al heel veel dingen bedacht, we hebben heel veel dingen gemaakt en nou gaat het erom dat je dat ook eens een keertje gaat toepassen”, aldus oprichter en directeur Arnold Breukhoven.

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland). Zij richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning. Samen met Medical Delta gaan zij een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

De bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMCs) op het terrein van zorgtechnologie wordt hiermee verstevigd.