Home » Nieuws & Blog » PGO Inloggen

PGO Inloggen

Wat is een PGO?

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een website of app waarin je betrouwbare informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en waarmee je actief aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Met een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving kan je jouw gezondheidsgegevens verzamelen en op één plek inzien, beheren en veilig delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. In dit blog laten we je zien hoe je kunt inloggen in een PGO.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan de PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO is dus van de gebruiker zelf.

Regie over je gezondheid en inzicht in je gezondheid zorgt voor een betere behandeling, genezing en kwaliteit van leven. Als jij en jouw behandelaar(s) goed geïnformeerd zijn kun je samen tot de best passende zorg komen, houd je grip op je gezondheid en hoef jij niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Jij bepaalt in een PGO of persoonlijke gezondheidsomgeving de toegang tot jouw medische gegevens en niemand anders. Op die manier kan jij de controle behouden en blijven al jouw medische en andere gezondheid gegevens veilig en privé. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus van jou.

Voor wie is een PGO handig?

Een PGO is voor iedereen! Je kunt een PGO gebruiken om je gezondheid in de gaten te houden, niet alleen als je een (chronische) ziekte hebt, maar ook als je bijvoorbeeld zwanger bent of een fanatieke sporter. Kortom: als je wilt werken aan je gezondheid, dan helpt een PGO daarbij.

Is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving wel veilig?

Het antwoord op deze vraag kan heel kort zijn: JA!

Maar…. Dan moet de PGO wel voldoen aan een heel belangrijke voorwaarde: De PGO moet het MedMij- label hebben. Wat betekent dit?

MedMij is stelsel van afspraken: een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen (medische) gegevens uit kunnen wisselen met zorgaanbieders. MedMij maakt en bewaakt de spelregels voor deze uitwisseling. PGO’s die voldoen aan MedMij moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens evenzo omgaan. Namelijk op de MedMij manier: veilig en betrouwbaar.

Het MedMij label betekent:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en dienstverleners zorgaanbieder* probleemloos en veilig gezondheidsgegevens uitwisselen.
  • Dat mensen deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving veilig kunnen opslaan en gebruiken.
  • Dat de persoonlijke gezondheidsomgeving deze gegevens op een begrijpelijke en toegankelijke manier (drempelvrij) presenteert.
  • Dat er niet gehandeld mag worden in gegevens, oftewel niet verhuren of verkopen aan derden.

"Simpel gezegd kan je een PGO zien als de stekker die de elektriciteit opvraagt om iets te laten functioneren en kan je een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) zien als de contactdoos die de elektriciteit doorstuurt vanuit het bronsysteem (EPD)"

PGO’s die voldoen aan alle eisen van het MedMij- afsprakenstelsel, zoals Drimpy, ontvangen het MedMij- label en tonen dit label op hun website en/of binnen hun app. Klik HIER voor meer informatie over MedMij. Het label ziet er zo uit:

PGO inloggen

Inloggen in je PGO

Een van de belangrijkste eisen van het MedMij-  afsprakenstel is dat, om in te loggen in de PGO, geldt dat een zogenoemde twee factor authenticatie verplicht is. Dit betekent inloggen in twee stappen. Naast inloggen met e-mailadres en wachtwoord (eerste stap) wordt er een extra (tweede) beveiligingsstap gevraagd om er zeker van te zijn dat een onbevoegd iemand niet kan inloggen in je PGO. Voor deze tweede stap heeft Drimpy gekozen voor een zogenoemde authenticator app. Drimpy adviseert de app ‘2fas’, maar iedere authenticator app kan hiervoor gebruikt worden.

Voordat er ingelogd kan worden is het noodzakelijk dat er (eenmalig) een account is aangemaakt bij de PGO, oftewel: er moet eerst worden ingeschreven. Het proces van een account aanmaken verloopt bij ieder PGO net weer even anders. Om in te schrijven bij Drimpy is HIER te zien en te lezen hoe dit precies kan.

U weet nu wat en voor wie een PGO is, dat een PGO met MedMij- label veilig is, hoe en waarom u op een bepaalde manier moet inloggen en tenslotte hoe u kunt inschrijven bij Drimpy.