Home » Nieuws & Blog » Babyconnect: digitale gegevensuitwisseling rond geboortezorg

Babyconnect: digitale gegevensuitwisseling rond geboortezorg

De zwangeren en de verschillende zorgverleners moeten altijd kunnen beschikken over de juiste en volledige informatie over de zwangerschap. Om dit mogelijk te maken is het VIPP-programma Babyconnect gestart. Dit landelijk samenwerkingsprogramma in de geboortezorg helpt zorgverleners, zwangeren en organisaties om naadloze digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Zie ook de website van Babyconnect.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie-uitwisseling tussen de zwangeren en de zorgverleners met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), zoals dat van Drimpy, en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Op dit moment is het nog niet of zeer beperkt mogelijk dat geboortezorgverleners onderling én met cliënten digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Dit komt omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. 

Daarom moeten we snel aan de slag!

Aan de slag met Babyconnect!

De regionale partnerschappen in de geboortezorg gaan aan de slag met het in de praktijk brengen van digitale gegevensuitwisseling.

Het ministerie van VWS heeft aan het VIPP actieprogramma Babyconnect een subsidie verstrekt om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. 

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Bij voorkeur neemt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio deel.

Alle negen regionale partnerschappen hebben de subsidie toegekend gekregen om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat zijn de regio’s Noord-Holland Noord, Rotterdam Rijnmond, Noord-Nederland en Amsterdam-Amstelland-Almere, Limburg, Brabant, West (Leiden, Leiderdorp, Gouda en Den Haag), Proscoop (Gelderland en Overijssel) en regio Utrecht-Amersfoort.

Voor een goede implementatie zijn niet alleen afspraken nodig over techniek, maar ook over samenwerking in de regio. 

Geboortezorg gegevens inzien, hoe gaat dat eruitzien? 

Het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling is dat de gegevens, die een zorgverlener vastlegt voor de cliënt (zorgconsument) of andere zorgverlener, ingezien kunnen worden in het eigen systeem. Dat gebeurt via een ingebouwde viewer. Dit is een extra scherm dat geopend kan worden in het systeem van degene die de gegevens wil raadplegen, zonder opnieuw te hoeven inloggen. Deze processen heten publiceren en raadplegen.

Zorgverleners kunnen alleen gegevens inzien als de cliënt toestemming geeft. En alleen die gegevens die op dat moment relevant zijn.

De geboortezorg is met ondersteuning van Babyconnect hard bezig om digitale gegevensuitwisseling te realiseren die duurzaam, herbruikbaar en veilig is. En die voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers. Er zijn twee manieren om de gegevens te kunnen inzien: door te viewen of te importeren.

Viewen:

Het viewen doe je, als zorgverlener, in je eigen systeem. 

Het werkt als volgt: wanneer je gegevens van een cliënt wilt inzien, die niet in je eigen dossier staan, ga je naar het desbetreffende patiëntendossier. Je kunt daarin dan, zonder opnieuw te hoeven inloggen, een extra scherm openen. Hierop verschijnen de opgevraagde gegevens. Deze kun je niet opslaan. Wanneer je het scherm sluit, zijn de gegevens ook weg. Niettemin kun je deze gegevens een volgende keer gewoon weer bekijken als je ze via het scherm opvraagt.

Importeren:

Een andere mogelijkheid is om de informatie te importeren in je eigen systeem. Informatie wordt dan ingelezen en opgeslagen in het patiëntendossier.

Zie hier voor meer info de factsheet Babyconnect

De DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) zorgt voor uitwisseling van deze gegevens 

De DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) zoals die van Drimpy, zorgt voor uitwisseling van deze gezondheidsgegevens in het bronsysteem met de Persoonlijke GezondheidsOmgeving van een cliënt. Dit wordt de use case ‘Verzamelen’ genoemd. Andersom kan een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) ook gegevens vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontvangen. Dit wordt de use case ‘Delen’ genoemd. Een DVZA kan tegelijkertijd de rol van bronsysteem bij diezelfde zorgaanbieder vervullen.

“Simpel gezegd kan je een PGO zien als de stekker die de elektriciteit opvraagt om iets te laten functioneren en kan je een DVZA zien als de contactdoos die de elektriciteit doorstuurt vanuit het bronsysteem van de zorgverlener.” 
~ Arnold Breukhoven, Directeur & Oprichter Drimpy. 

Eindresultaat voor zwangere en zorgverlener

Voor het eerst krijgt een zwangere vrouw een eigen digitaal hulpmiddel. Een gezondheidsplatform dat hen regie geeft, waarmee eigen behoeften in beeld komen.

Het bijzondere is dat er twee werelden worden gekoppeld: die van zwangere vrouwen en hun zorgverleners. Drimpy ontwikkelt de digitale viewer en heeft specifieke functionaliteiten in haar PGO om hier een “verloskundedossier” voor de geboortezorg van te maken. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid waarmee gegevens tussen zorgverlener en zwangere worden uitgewisseld. 

De juiste gegevens op het juiste moment, in te zien door de cliënt en de juiste zorgverlener. Daar werkt Drimpy aan mee in de geboortezorg. Twee processen zijn centraal in deze aanpak. Gegevens moeten gepubliceerd en geraadpleegd kunnen worden.

De zorgverlener, maar ook de cliënt, wil op het juiste moment de juiste gegevens kunnen inzien in één overzichtelijk scherm. 

In onderstaande animatie van Babyconnect wordt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Bronnen: