Radboudumc

Algemene informatie
Het Radboudumc of voluit Radboud Universitair Medisch Centrum is een academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.
Het ziekenhuis heeft 953 bedden en ongeveer 10.756 medewerkers. Ruim 4300 studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en molecular mechanisms of disease worden in het Radboudumc opgeleid.

Onze strategie
Voor ons is de mens en zijn kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen als universitair medisch centrum. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg. Ook hebben we een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en maatschappij, in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: