VUmc

Algemene informatie
Het VU medisch centrum (VUmc) is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (AZVU) en de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUmc wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van mensen. Als universitair medisch centrum richt VUmc zich op een vooraanstaande positie in onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. VUmc is er voor patiënten, hun naaste(n), verwijzers, studenten, op te leiden professionals en opdrachtgevers van onderzoek.

VUmc wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie, een krachtig netwerk en plezier in wat we doen; een excellent centrum voor onderwijs en onderzoek, met onderscheidende patiëntencentra en koploper in patiëntenlogistiek.

Oorsprong en ontwikkeling
VUmc komt voort uit een christelijke traditie waarin menselijke waardigheid en respectvolle behandeling essentieel zijn. VUmc staat voor duurzaamheid en heeft oog voor mens en omgeving. VUmc is één van de acht universitair medische centra (UMC) in Nederland en een relatief jonge organisatie in vergelijking met de andere UMC’s. In 1964 opende het als het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit zijn deuren en vonden de eerste operaties plaats. In oktober 1966 volgde de officiële opening van het VU ziekenhuis. In 2001 ontstond VUmc door het samengaan van de medische faculteit en ziekenhuis.

De totstandkoming van het ziekenhuis in 1964 werd mede mogelijk gemaakt door de jarenlange steun van Vrouwen VU-hulp. Een organisatie van meer dan 100.000 vrouwen die, met hun speciale VU-spaarpotjes, geld inzamelden voor de opleiding geneeskunde. Het christelijke uitgangspunt verdween in de loop der jaren naar de achtergrond en maakte plaats voor een eigentijdse drijfveer: door vernieuwing bijdragen aan de medische kennis van morgen.

Wat onveranderd is, is de overtuiging dat we voor mensen moeten zorgen en hen moeten bijstaan in hun problemen. VUmc is in de afgelopen vijftig jaar enorm gegroeid op zijn kerntaken patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek, in aantal medewerkers, gebouwdelen en zijn reputatie.