Nederlands

Over Drimpy

Drimpy is een online sociaal platform waarop patiënten informatie over hun gezondheid uit kunnen wisselen en advies kunnen vragen aan zorgverleners. Ook zorgprofessionals kunnen zich aanmelden en daardoor tijd en kosten besparen. Kortom: Drimpy biedt directe ondersteuning bij het verbeteren van de gezondheid en bij ziekte en behandeling van de patiënt.

Waarom uniek?
Drimpy brengt alle betrokkenen in zorgsituaties op een laagdrempelige manier samen. De maatschappij verandert. Het accent verschuift van het (eenzijdig) verlenen van zorg naar meer samenwerking en dialoog als het gaat om zorgverlening en behouden van gezondheid. Dit is alleen mogelijk door goed contact tussen zorgverlener en patiënt en deelname van alle betrokken samenwerkende zorgpartijen. Drimpy maakt dit mogelijk.

Deel en leer
Drimpy helpt u als patiënt om zelf de regie over uw zorg in eigen handen te nemen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat kunnen preventieve acties zijn maar ook wanneer u (chronisch) ziek bent. Deel uw kennis en ervaring en leer van medepatiënten en de zorgverlening.

Drimpy is gratis voor de patiënt en zorgverleners. Registreer nu en maak een profiel aan. Drimpy brengt zorg samen.

Meer informatie: