Uw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens worden op drimpy.com goed beveiligd. Drimpy voldoet aan de norm informatiebeveiliging voor de zorgsector (NEN 7510). Met uw gegevens wordt ook vertrouwelijk omgegaan, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Beveiliging van uw gegevens
Om uw gegevens te beveiligen tegen inbreuk, misbruik, wijziging door derden of verlies, zijn diverse maatregelen genomen.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Drimpy BV en personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.

Informatiebeveiliging
Drimpy heeft de gedragsnorm NEN 7510 geïmplementeerd (norm informatiebeveiliging binnen de zorgsector). Hiermee voldoen we aan de hoogst mogelijke standaarden voor informatieveiligheid en garanderen we:

  • vertrouwelijk en veilig gebruik op onze website van internet, e-mail en telefoonverkeer;
  • bescherming van alle processen op de website waarbij uw gegevens worden vastgelegd. De risicopunten zijn extra beveiligd (zo wordt u bijvoorbeeld automatisch uitgelogd als u uw zorgprofiel 15 min ongebruikt laat openstaan).

Eventuele wijzigingen en aanpassingen van NEN 7510 die voor ons van toepassing zijn, worden door Drimpy overgenomen en doorgevoerd.

Gebruikersnaam en wachtwoord
U wordt zelf geacht uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden te verstrekken.

Omgang met uw gegevens
Drimpy streeft ernaar zorgvuldig om te gaan met de gegevens die u ons verstrekt.
We gebruiken deze gegevens in eerste instantie alleen om te voldoen aan de gebruikersvoorwaarden en wettelijke verplichtingen.

Toestemming nodig voor gebruik
Wij geven nooit persoonlijke informatie (zoals naam of adres) vrij en gebruiken uw overige gegevens alleen voor andere activiteiten, als u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Uw gegevens kunnen dan bijvoorbeeld helpen bij product- en medicijnvergelijkingen of voor onderzoeken ter verbetering van de gezondheidszorg of van onze website.

College Bescherming Persoonsgegevens
Drimpy is bij het Openbaar Register CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) ingeschreven onder nummer m1463201 en voldoet dan ook aan de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Drimpy gebruikt uw gegevens altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij verkopen of verhuren geen gegevens aan telemarketeers, mailing list brokers of andere organisaties.

Risico’s
Hoewel wij elke redelijke inspanning leveren om uw gegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat er altijd risico’s zijn bij het doorgeven van informatie via internet.

©2020 Drimpy

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account