Beveiliging en omgang met uw gegevens (privacy)

Privacyverklaring

Drimpy B.V. is gevestigd aan Van Bearlestraat 73-3, 1071 AS Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

www.drimpy.com
Van Baerlestraat 73-3,
1071 AS Amsterdam
info@drimpy.com

De Functionaris Gegevensbescherming van Drimpy B.V is te bereiken via support@drimpy.com

Drimpy B.V. respecteert uw privacy, zoals o.a. beoogd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Drimpy B.V. verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website van Drimpy B.V. of gebruik te maken van onze Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) gaat u er mee akkoord dat Drimpy B.V. uw gegevens overeenkomstig dit privacybeleid gebruikt. Daarbij houdt Drimpy B.V. zich aan de eisen van de wet. Dat betekent bijvoorbeeld dat Drimpy B.V. en onze medewerkers:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden Drimpy B.V. persoonsgegevens verwerkt.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij u dat heeft aangegeven of dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Drimpy B.V. daar wettelijk toe verplicht is;
 • Wanneer Drimpy B.V. uw gegevens deelt, voorafgaand met derde partijen afspraken maakt om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Drimpy B.V. persoonsgegevens beschermen;
 • Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Drimpy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Ingevoerde zorg interesses en/of zorg behoeftes
 • NAW-gegevens
 • Informatie die u zelf invult, zoals een netwerk of zorg team bericht of een bericht in het contactformulier
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de Drimpy website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IBAN, wanneer u een premium account aanschaft
 • Inloggegevens
 • Profielnaam/Drimpy Bijnaam
 • Locatiegegevens wanneer u deze invoert
 • Gegevens over uw account bij ons Drimpy PGO
 • Vragen die u aan ons stelt/of meldingen en feedback die u aan ons doorgeeft
 • Technische gegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op de Drimpy website en applicatie

Wij verwerken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven. Bij het gebruik van diensten, producten of website van Drimpy B.V. laat u bepaalde gegevens bij Drimpy B.V. achter. Drimpy B.V. verwerkt niet altijd alle gegevens, dit is namelijk afhankelijk van welke producten, diensten en functionaliteiten van Drimpy B.V. u of uw kliniek/zorginstelling gebruik maakt. U kunt bijvoorbeeld uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, of om diensten of producten van Drimpy B.V. te kopen zoals gebruik van o.a. haar Drimpy PGO, Drimpy LSP Connect, Drimpy DVZA, Drimpy Healthy Monitoring, Drimpy Personal Healthcare, Drimpy Beeldbellen en Powered by Drimpy apps, wearables, tools en devices.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en/of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drimpy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Drimpy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het mogelijk maken betalingen af te ronden en u daarvan op de hoogte te houden.
 • Het gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten en daarmee u de mogelijkheid te bieden om een account op Drimpy B.V. aan te maken
 • U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u op de hoogte te stellen van activiteiten
 • Het verwerken van uw klacht of reactie op een klacht
 • U te benaderen over uw klacht, omdat we daar onderzoek naar willen doen of over willen publiceren
 • Het analyseren van uw gedrag op de website/applicatie om daarmee de website/applicatie te verbeteren en het aanbod van producten en diensten/services af te stemmen op uw voorkeuren en wensen.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen in de markt om zo te bepalen welke producten en diensten Drimpy B.V. kan aanbieden en/of verbeteren om u zo beter van dienst te kunnen zijn en onze website/applicatie beter op uw wensen af te kunnen stemmen
 • Drimpy B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Ter verbetering van de PGO en onze overige producten en services

Drimpy B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of zonder contractuele gronden tenzij Drimpy B.V. daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als u meer wil weten over de u betreffende persoonsgegevens die Drimpy B.V. verwerkt, kunt u contact opnemen per e-mail (info@drimpy.com).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Drimpy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet dit verplicht.

Beveiligen van uw gegevens
Drimpy B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgt Drimpy B.V. ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de door Drimpy B.V. genomen veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. Drimpy B.V. is gecertificeerd conform NEN 7510 evenals ISO 27001 en is eveneens gecertificeerd conform MedMij voor beveiliging in de Zorg. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via (info@drimpy.com).

Delen van persoonsgegevens met derden
Drimpy B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden
Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Drimpy B.V. geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens -door deze derden (Drimpy B.V. deelt geen gegevens zonder uw toestemming). Lees voor gebruik van de desbetreffende website altijd het Privacy Statement van die betreffende website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Drimpy B.V. gebruikt cookies bij deze service om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden en om de service te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te maken, die kunnen helpen om de website/applicatie beter op de bezoekers af te stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website/applicatie zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving. Drimpy B.V. gebruikt zowel functionele, analytische alsmede tracking cookies. Drimpy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Als u een pagina van www.drimpy.com bekijkt, krijgt u de vraag of u cookies accepteert of niet. Bedoeld worden dan niet-noodzakelijke cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website/applicatie hebben wij u dan ook al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Cookies zoals Drimpy B.V. die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website www.waarschuwingsdienst.nl. Als u deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.
Zie voor meer toelichting ook de website: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drimpy B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@drimpy.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Drimpy B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drimpy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de registratie van gebruikers door Drimpy B.V. gebruikt Drimpy B.V. een beveiligd protocol. De aldus verkregen registratiegegevens worden door Drimpy B.V. opgeslagen in een adequaat beveiligde database. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze support via support@drimpy.com. Heeft u vragen over uw privacy bij het gebruik van deze website, dan kunt u deze stellen aan onze functionaris gegevensbescherming. Hiervoor dient u een mail te sturen naar support@drimpy.com. Wij nemen uw vragen zo snel mogelijk in behandeling en beantwoorden uw vragen binnen 4 weken.

Drimpy B.V. voldoet naar ons oordeel aan de AVG-normen en wettelijke eisen. Onder andere worden IP-adressen en alle gegevens die via een login code toegankelijk zijn versleuteld door middel van een beveiligde verbinding (TLS), het netwerk is beschermd tegen ongeautoriseerde bezoekers, de informatie op onze harde schijven wordt versleuteld en gebruik van de website/applicatie is alleen toegestaan na de aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden, waarin onder meer is opgenomen dat persoonsgegevens door ons enkel na uw expliciete autorisatie aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruikers worden door ons van een eventueel misbruik op de hoogte gesteld waarbij wij via logging bijhouden wie welke informatie heeft gebruikt. Wij maken meerdere keren per dag back-ups van ons systeem en de daarin ingevoerde gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Drimpy B.V. behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. Drimpy B.V. kan dit privacy statement op elk moment bijwerken. Wanneer we dat doen zullen we de “laatst gewijzigd” datum onderaan dit privacy statement wijzigen. Als er materiele wijzigingen in deze privacyverklaring zijn zullen we gebruikers hiervan op de hoogte stellen. Drimpy B.V. raadt u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.

Het voortgezet gebruik van onze diensten en services vormt de instemming van de gebruiker met deze privacyverklaring, zoals gewijzigd.

Laatst gewijzigd: 16 februari 2020