Algemeen

1. De website drimpy.com is eigendom van Drimpy BV. Gebruik van deze site houdt in dat u instemt met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid.

2. Registratie is alleen mogelijk indien u akkoord gaat met de voorwaarden van het lidmaatschap.

3. Drimpy is een onafhankelijk platform, bedoeld voor gebruik van (uw eigen) zorginformatie en communicatie. Drimpy laat geen advertenties van zorgverleners, zorgaanbieders, overheden en commerciële bedrijven toe op het afgeschermde deel van haar website.

Lidmaatschap

4. Om gebruik te maken van de unieke dienstverlening van Drimpy en uw eigen zorgprofiel te starten en te beheren, moet u zich aanmelden als lid van Drimpy. Het standaard lidmaatschap is gratis voor patiënten en zorgverleners. Het betaald lidmaatschap geeft u toegang tot een aantal extra (uitgebreidere) mogelijkheden.

5. Als u betalend lid bent van Drimpy wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Één maand voor de verstrijkdatum van het lidmaatschap wordt u expliciet gevraagd of u het lidmaatschap wilt verlengen. Daarna treedt de betalingsprocedure in werking.

6. U kunt uw betaald lidmaatschap elk moment opzeggen. Stuur hiervoor een e-mail naar: [support @ drimpy.com]. Het betaald lidmaatschap wordt dan gedeactiveerd. Uw account blijft actief en u wordt automatisch standaard lid van Drimpy, met alle mogelijkheden die daarbij horen. Als uw lidmaatschap is gewijzigd, informeert Drimpy u hierover per e-mail.

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van betaald lidmaatschapsgeld plaats. Ongebruikte gedeelten van het lidmaatschap worden niet verrekend. De aanpassing van betalend lidmaatschap naar standaard lidmaatschap resulteert enkel in de beëindiging van uw betalend lidmaatschap, zonder dat u geld terugkrijgt.

8. Het (betalend en standaard) lidmaatschap van Drimpy is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn privé en strikt vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Drimpy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gebruikersnaam en/of wachtwoord.

9. U kunt uw account zelf volledig verwijderen via uw profielpagina. Drimpy verwijdert dan direct uw profiel en alle gegevens die u bij ons heeft opgeslagen. U wordt hier meteen over geïnformeerd per e-mail.

Zorgprofiel en autorisatie

10. U verzamelt zelf persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens voor uw zorgprofiel. Deze informatie is alleen bedoeld voor persoonlijke doeleinden. Drimpy geeft zelf geen medisch of ander professioneel advies, maar stelt uw zorgverlener(s), mantelzorger(s) en/of andere zorgpartijen in staat u van (medische) informatie te voorzien, u (medisch en professioneel) te adviseren en diagnoses te stellen. De hier genoemde betreffende partij is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde documentatie, adviezen of diagnose.
Als u een gezondheidsprobleem heeft, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de zorgverlener(s) van uw keuze.

11. Uw zorgprofiel is van u alleen. U kunt echter uw zorgverlener(s), mantelzorger(s) en/of andere zorgpartijen geheel of gedeeltelijk autoriseren om dit profiel in te zien. Op grond van de Wbp (artikel 23) kan dit slechts na uitdrukkelijke toestemming van uzelf.

Beveiliging en omgang met uw gegevens

12. Voor de registratie vraagt Drimpy een aantal gegevens waaronder naam, e-mail, adres, geboortedatum en BSN. Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt voor uw persoonsverificatie, uw identificatie en de financiële administratie van Drimpy.

13. Drimpy is ingeschreven in het Openbaar Register College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1463201 en voldoet aan alle wettelijke maatregelen ter bescherming van de door u verstrekte gegevens. Drimpy heeft een functionaris voor de gegevensbescherming in dienst, die uw gegevens dagelijks beschermt.

14. Drimpy garandeert u, conform de gedragsnorm NEN 7510:

  • vertrouwelijk en veilig gebruik op onze website van internet, e-mail en telefoonverkeer;
  • bescherming van alle processen op de website waarbij uw gegevens worden vastgelegd. De risicopunten zijn extra beveiligd.

15. Drimpy verzekert dat de externe koppelingen (koppeling van uw zorgprofiel met de door u geautoriseerde zorgverlener(s)/mantelzorger(s)/andere zorgpartijen) veilig zijn. Drimpy neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of de informatie, die u via de externe koppelingen krijgt toegereikt.

16. Alle medewerkers van Drimpy BV en personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.

17. Drimpy spant zich in om de informatie die u in uw zorgprofiel verzamelt en bewerkt maximaal te beveiligen. U dient zich er ook zelf bewust van te zijn dat er altijd risico’s zijn bij het doorgeven van informatie via internet.

18. Drimpy verplicht zich conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens en uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Drimpy verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan telemarketeers, mailing list brokers of andere organisaties.

19. Drimpy geeft nooit persoonlijke informatie (zoals naam of leeftijd) vrij en gebruikt uw overige gegevens alleen voor activiteiten, als u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: product- en medicijnvergelijkingen of onderzoeken ter verbetering van de gezondheidszorg of van onze website.

20. Vertrouwen is een belangrijke basis in de relatie tussen Drimpy en haar leden. Als u dit vertrouwen schendt, al dan niet door het verstrekken van onjuiste informatie of andere ontoelaatbare activiteiten, is dit voor Drimpy niet acceptabel. Drimpy behoudt zich dan ook het recht voor om contact met de relevante autoriteiten op te nemen, zodra de activiteiten van de leden illegaal en/of inconsistent zijn met het beleid en/of de aanpak van Drimpy.

©2021 Drimpy

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account